Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Information gällande coronaviruset

Svenska Innebandyförbundet har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och ledare/tränare kring rekommendationer om träning, matcher och resor. Svenska Innebandyförbundet är inte en kunskapsorganisation i detta område, utan vi hänvisar till UD, WHO och Folkhälsomyndigheten.

Vi uppmanar till att följa dessa källor och uppdaterar den här artikeln löpande.

Texten uppdaterad 3 juli, kl 09.16.

Rekommendationer för träning och träningsmatcher

Rekommendationer för cuper

Frågor och svar
Här är Svenska Innebandyförbundets frågor och svar kring coronaviruset.

Senaste nyhet:

Så mycket tilldelas innebandyn av stödpaketet (12 juni)
Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar (17 april)
Uppdaterade råd tillåter tävling för barn och ungdomar (16 april)
Folkhälsomyndigheten förtydligar sina råd till idrotten (2 april)

Senaste publicerade/uppdaterade frågor

- Folkhälsomyndigheten har ändrat de allmänna råden för idrotten. Vad innebär det? (15/6)

- Vad gäller för träningsmatcher i innebandy? (12/6)

- Vad gäller för inomhusidrotter? (10/6)

- Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer (29/5)

Vad gäller för träning, träningsmatcher och cuper i innebandy?
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att detta ska förstås som att när det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter såsom träningsmatcher, som inte kan bedrivas utomhus gäller även fortsatt de allmänna råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt.

Arrangören av träningsmatchen och varje deltagare har ett ansvar att följa de allmänna råden och rekommendationerna.

Här hittar du rekommendationer för träning och träningsmatcher.

Här hittar du rekommendationer för cuper.

Länk till FHMs allmänna råd för inomhusaktiviteter

Länk till FHMs information till idrottsföreningar

Länk till riskbedömningsverktyg för utskrift

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vad innebär det för innebandyn?

För innebandyn och idrotten i stort innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Begreppet uppvisning bör i sammanhanget tolkas brett, exempelvis kan det handla om träningsmatcher eller uppvisningsträning. 

Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.

Syftet med regeringens förbud – och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer – är att minska takten av smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut bör fattas utifrån det.

Läs regeringsbeslutet.

Måste idrottsrörelsen följa regeringsbeslutet?
Ja, det handlar om ett förbud och inte en rekommendation. Den som bryter mot det riskerar böter eller till och med fängelse. Beslutet är taget för att minska smittspridningen av coronaviruset i samhället, vilket Svensk Innebandy naturligtvis ska bidra med så gott vi kan.

Folkhälsomyndigheten har ändrat de allmänna råden för idrotten. Vad innebär det? (15/6)
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att tre av de fem allmänna råd som gäller idrott lyfts bort från och med den 14 juni, vilket öppnar för tävling och matcher för seniorer oavsett nivå.

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:

Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där två av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:

 1. Om möjligt vara utomhus
 2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

 1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 2. Genomför en riskbedömning
 3. Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 4. Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 5. Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 6. Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

Folkhälsomyndigheten betonar att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån rekommendationer och råd, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Vad gäller för inomhusidrotter? (10/6)

RF har fått förtydligande från Folkhälsomyndigheten kring vad som gäller för inomhusidrotter.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten står att idrottsföreningar när det är möjligt bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF förtydligat att detta ska förstås som att när det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus.

För träningar och andra idrottsaktiviteter som inte kan bedrivas utomhus gäller även fortsatt de allmänna råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Vad gäller för idrotter med närkontakt?
Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att myndighetens föreskrifter och allmänna råd kommer att ändras den 14 juni. Bland annat kommer rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare att tas bort.

RF:s tolkning är därmed att även idrott där mycket närkontakt förekommer kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens råd följs i övrigt.

RF menar samtidigt att idrotter där mycket närkontakt förekommer har ett särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade riktlinjer för att minska risken för smittspridning.

Vad gäller för föreningar som planerar att medverka vid eller arrangera sommarläger?
Folkhälsomyndigheten meddelade den 18 maj att idrottsskolor, ungdomsläger och liknande kan genomföras med deltagare födda 2002 och senare. Detta förutsatt att verksamheten sker i närområdet och i mindre grupper. Myndigheten ger följande rekommendationer kring läger:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • När det är möjligt, dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

Den som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för smittspridning och bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter.

Folkhälsomyndigheten ska återkomma i juni med ytterligare rekommendationer för aktiviteter under sommaren.

Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer
Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina råd och har givit besked om att det från och med 14 juni tillåts idrottstävlingar och matcher i alla åldrar. 


Svenska Innebandyförbundet vill även påminna om att alla fortfarande har en skyldighet att verka för minskad spridning av Covid-19. Övriga allmänna råd för idrotten, där idrottslig verksamhet företrädesvis ska ske utomhus, gäller även fortsättningsvis.​

Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter?
Enligt RF kommer inte det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. RF kommer att betala ut mer per sammankomst och deltagare än ett vanligt år. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt.

Vad gäller för resor inom Sverige?
Regeringen meddelade den 4 juni att det från den 13 juni är fritt att resa inom landet, förutsatt att man är symtomfri.

Vad gäller för resor inom idrotten?
Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att tävlingar och matcher på alla nivåer kommer att tillåtas från den 14 juni, då ändringar av de allmänna råden till idrotten ändras.

Regeringen meddelade den 4 juni att det från den 13 juni är tillåtet för symtomfria personer att resa fritt inom landet. Det innebär att matcher och tävling för senioridrott oavsett nivå är tillåtet från den 14 juni, förutsatt att man är symtomfri.

Alla måste fortsatt ta ansvar för att minska risken för smittspridning. Är man sjuk ska man inte resa alls och de som reser behöver tänka på att vara noggranna med hygien, undvika trängsel och hålla avstånd till andra människor.

Svenska Innebandyförbundet vill även påminna om att alla fortfarande har en skyldighet att verka för minskad spridning av Covid-19.

Ska årsmöten, utbildningar, konferenser och liknande genomföras?
Det är arrangerande distrikt eller förening som beslutar kring denna typ av frågor.

Vad gäller för SM-finalen?
Biljetter köpta via AXS och AXS callcenter återköps automatiskt till det kort som användes vid köpet. Har du köpt dina biljetter i biljettkassan eller via info@stockholmlive.com kontakta info@stockholmlive.com för vidare info kring återköp

Vid biljettfrågor kontakta biljettåterförsäljaren AXS på LIVE chat, E-post eller på telefon 0771-31 00 00.

Hur ska man tänka och agera som arbetsgivare utifrån regeringens åtgärder?
På den här sidan har RF listat några av de viktigaste frågorna för arbetsgivare.

På sidan finns info om:

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Anstånd med skatter och avgifter
 • Ändra den debiterade preliminärskatten
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
 • Karensavdrag vid sjukdom
 • Sjukintyg
 • Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)
 • Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Vid frågor om hur specialidrottsförbund ska agera som arbetsgivare ber vi er kontakta Arbetsgivaralliansen. Här finns en samlingssida med frågor för arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen är vår arbetsgivarorganisation och som medlem kan ni vända er till deras arbetsgivarjour på telefon 010-288 15 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.

Om ni är en förening som har frågor som arbetsgivare kan ni alltid kontakta det specialidrottsförbund ni tillhör. Hitta specialidrottsförbund. Om föreningen är medlem i Arbetsgivaralliansen kan ni även höra av er dit.

Vad gör Riksidrottsförbundet i den här situationen?
Du hittar aktuell information om vårt arbete under rubriken RF:s pågående arbete på vår samlingssida om coronakrisen och idrott.

RF har även bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. Kontakta gruppen via corona@rfsisu.se.

Nytt från RF
Riksidrottsförbundet är en av flera organisationer som beslutat att samverka för att ge ökat stöd till kommuner med att hjälpa äldre som ombetts stanna hemma. Läs mer här.

Vad är coronaviruset?
Coronavirus (CoV) är en stor familj av virus som orsakar sjukdomar från vanlig förkylning till svårare sjukdomar som Mellanöstern respiratoriskt syndrom (MERS-CoV) och Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Ett nytt coronavirus (nCoV) är en ny stam som inte tidigare har identifierats hos människor.

Coronavirus kan överföras mellan djur och människor. Vanliga tecken på infektion inkluderar andningssymtom, feber, hosta, andnöd och andningssvårigheter. I svårare fall kan infektion orsaka lunginflammation, allvarligt akut andningssyndrom, njursvikt och till och med dödsfall.

Här hittar du fler frågor och svar kring vad corona är.

Vad gäller för äldre personer som är en riskgrupp?
Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att prioritera att skydda de äldre från att smittas av coronaviruset, eftersom de riskerar att drabbas hårdare av sjukdomen covid-19. Rekommendationen är att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter tills vidare

Folkhälsomyndigheten
För nationella frågor kring coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan. Läs mer här.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Undvik besök på äldreboenden och sjukhus om du inte måste. Om du är sjuk bör du undvika det helt och hållet. 

Individens eget val
Det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan på träning/match eller inte. Svenska Innebandyförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktiskt aktuell kunskap.

World Health Organization (WHO)
WHO förklarar och ger råd vad gäller coronaviruset och har även rekommendationer kring förhållningssätt vad gäller resor. Vi rekommenderar WHO som källa för information kring viruset. Du kan läsa mycket mer på deras hemsida.

Utrikesdepartementets rekommendation (UD)
Vi lutar oss alltid mot Utrikesdepartementets rekommendationer vad gäller resor till andra länder. Här kan vi tipsa om UD:s app ”UD Resklar” som möjliggör att få notiser utifrån var du befinner dig med aktuell information, och de har även en egen rubrik med information specifikt kring förhållningssätt vad gäller coronaviruset.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Här hittar du information som MSB gått ut med.

Krisinformation.se
Här hittar du information som krisinformation.se gått ut med.

Riksidrottsförbundet
Här hittar du den information som RF gått ut med.

short_text    Skrivet av Veronica Köhler 11 mars 2020