Innebandyn i Sverige skapar samhällsvärde för drygt 1,6 miljarder kronor

Publicerad
Innebandyn i Sverige skapar samhällsvärde för drygt 1,6 miljarder kronor
Innebandy är en av Sveriges största sporter och för första gången finns en analys som visar vilket värde sporten skapar till samhället. EY:s nya rapport visar att Svensk Innebandy under de senaste åren genomfört flera initiativ för att ge tillbaka till samhället.

Analysen visar exempelvis att den största hälsovinsten för ungdomar är mindre risk för psykisk ohälsa och bättre välbefinnande, vilket leder till cirka 80 miljoner kronor i sjukvårdsbesparingar. Totalt bidrar innebandyn med drygt 1,6 miljarder kronor till samhället.

Rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället?” från rådgivnings- och revisionsföretaget EY utgår från Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Rapporten visar att en rad initiativ som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) arbetat med under senaste säsongen.

För några år sedan var Svenska Innebandyförbundet tidiga i Sverige med att anställa en person som på heltid fokuserar enbart på inkluderingsfrågor och sedan 2016 har medlemsföreningarna genomfört över 120 satsningar riktade mot integration.

Ytterligare finns det långsiktiga satsningar som bland annat innefattar att öka antalet motionärer till 60 000 och att till år 2030 vara en sport där det är en helt jämn könsfördelning bland de aktiva. 


Innebandy är en sport för alla, från bredd till elit. Idag finns det över 110 000 licensierade spelare på flera olika nivåer, från motionärer till proffs. Över 500 000 svenskar spelar innebandy regelbundet i lag, på jobbet, med kompisar eller i skolan. Detta sammantaget gör innebandy till Sveriges näst största lagidrott.

- Vår analys ska bidra till att visa det samhällsvärde som Svensk Innebandy skapar för Sverige. I rapporten har vi fokuserat på områdena hälsa och välbefinnande, värdet av ideellt arbetande personer och inkluderingsperspektivet.

Rapporten uppmärksammar all den tid och engagemang som människor lägger på att unga och vuxna ska få tillgång till träning och ett sammanhang. Men även hur Svensk Innebandy använder sin räckvidd för att öka medvetenheten kring inkluderingsfrågor och hur de prioriterar skapandet av en inkluderande verksamhet, säger Roxanne Mårback, specialist inom social hållbarhet på EY.


Fler aktiva bidrar till 40 miljoner kronor i minskade sjukvårdskostnader
Analysen visar en uppskattning av samhällsekonomiska besparingar kopplat till FN-målet för hälsa och välbefinnande. Genom att få fler aktiva inom innebandyn leder det till ungefär 40 miljoner kronor i minskade sjukvårdskostnader.

För vuxna och äldre innebär motion lägre risk för diabetes, demens, hjärt- och kärlsjukdomar samt en bättre livskvalitet. Den största hälsovinsten för ungdomar är mindre risk för psykisk ohälsa och bättre välbefinnande. Bättre mental hälsa ger cirka 80 miljoner kronor i besparingar i sjukvård- och medicinkostnader.


– Att innebandyn bidrar till mycket gott, det visste vi sedan tidigare, men att nu genom EY:s expertis få fram exakt hur mycket innebandyn bidrar med är väldigt välkommet. De psykiska och fysiska hälsovinsterna är många och ju fler vi lyckas involvera i innebandyn, på alla nivåer, desto större blir effekten. Svensk Innebandy har en oerhört viktig roll i samhället, säger Märit Bergendahl, styrelseordförande för Svenska Innebandyförbundet.

Ett annat värde som skapas är alla ideella insatser i samband med träningar och matcher. Det uppskattade värdet för alla timmar som ideella vuxna bidrar med i innebandyns verksamhet är 1,5 miljarder kronor. Det betyder att den totala summan av samhällsvärden som Svensk Innebandy skapar är drygt 1,6 miljarder kronor.

– Det är fantastiskt kul att vi enligt rapporten bidrar med så mycket till samhället. Innebandy är en idrott för alla och en välkomnande rörelse där alla får och kan vara med. EY:s analys visar att vi kommit långt med våra samhällsskapande insatser, men att vi behöver fortsätta att inkludera fler i vår folksport för att skapa ett ännu större värde till samhället, säger Mikael Ahlerup, generalsekreterare på Svenska Innebandyförbundet.

EY:s analys kopplat till FN-målet jämställdhet visar att Svensk Innebandy har en jämställd styrelse som består av hälften kvinnor och hälften män. Herr- och damlandslagen erbjuds också samma ersättning för till exempel förlorad arbetsinkomst, bonus vid VM-guld, prissumma i SM och Svenska Cupen samt lön för huvudtränare.

– Innebandy är verkligen en folksport i Sverige. Och vi tycker att Svensk Innebandy jobbar med samhällsfrågor och värdeskapande på flera olika sätt. Förbundet har gått i bräschen inom Idrottssverige med en heltidstjänst som fokuserar på inkluderingsfrågor.

Förbundets värdegrund baseras också på samverkan och nyskapande och de har en ledande position inom inkludering i Idrottssverige. De är ett av Sveriges största idrottsförbund, med drygt 110 000 aktiva, vilket får ses som ett kvitto på det arbete som har gjorts, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Sports Business.

Om rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället?”
Syftet med EY:s innebandyrapport är att visa värdet som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) bidrar med till samhället utifrån Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Primärt illustrerar rapporten följande områden som (i) god hälsa och välbefinnande, (ii) god utbildning för alla, (iii) jämställdhet samt (iiii) minskad ojämlikhet. Förhoppningen är att analysen ska fungera som ett beslutsunderlag för att vidareutveckla Svensk Innebandys verksamheter på ett hållbart sätt, både på kort och lång sikt.

Årets analys visar det sociala värdeskapande som verksamheten inom Svensk Innebandy bidragit till för säsongen 2021/2022 och är baserad på uppgifter från Svensk Innebandy. Underlag till antal deltagare och ideella insatser samlades in av Svensk Innebandy via en enkät i april 2022.

Det var 376 unika föreningar svarade på enkäten, motsvarande 44% av innebandyföreningarna i Sverige. Data har sedan extrapolerats till samtliga föreningar och lag av Svenska Innebandys personal och stämts av med EY. Beräknade värden i presentationen ska tas som indikationer på besparingar eller skapat värde för samhället. Underlaget från Svensk Innebandy är uppräkning baserat på enkäter och värdefaktorer är uppskattningar från olika publicerade rapporter. 

Här kan du läsa hela rapporten: 
https://innebandy.se/media/22385/innebandyrapport-2022-uppslag.pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Roxanne Mårback, specialist inom social hållbarhet på EY, 072-868 32 33, roxanne.marback@se.ey.com

Carlos Esterling, ansvarig för Sport Business Services på EY, 070-318 91 97, carlos.esterling@se.ey.com

Mikael Ahlerup, generalsekreterare på Svensk Innebandy, 070-585 36 46, mikael.ahlerup@innebandy.se

Om EY:s Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) 
EY:s hållbarhetsteam i Sverige består av 30 konsulter med en bredd av bakgrunder kopplat till hållbarhet som hållbarhetsredovisning, biologisk mångfald, teknik, finans, energi, GHG-redovisning, mänskliga rättigheter och ESG due diligence. Vi hjälper organisationer att integrera hållbarhet i sin kärnverksamhet, genom strategier, handlingsplaner och målsättning, rapportering och benchmarking. Vi har branschledande expertis och erfarenhet inom områden som hållbarhetsregleringar, klimatfrågor, mänskliga rättigheter, mångfald och inkludering, väsentlighetsbedömningar, hållbarhetsredovisning och koldioxidredovisning. Som del av ett globalt EY-nätverk med ca 3000 hållbarhetsexperter levererar vi global expertis i framkant anpassad till lokala förutsättningar i integreringen av hållbarhet i strategi och operativa affärsområden.

Om EY Sports Business Services
Sports Business Services är ett rikstäckande nätverk med medarbetade från EY som stödjer idrottsföreningar, förbund och dess intressenter med EY:s tjänster inom revision, affärsrådgivning, skatt och transaktioner. Våra medarbetade har en bred erfarenhet från många olika idrottsområden och bland våra kunder finns såväl enskilda idrottare som klubb- och landslag, både i Sverige och internationellt. Vi har kontakt med de flesta elitklubbarna inom de stora lagsporterna i Sverige, liksom med flera stora idrottsförbund. Mer information:
www.ey.com/sv_se/assurance/sports-business-services

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte "Building a better working world" och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Om Svensk Innebandy
Innebandy är en sport för alla och det ska vara enkelt att vara med. Alla ska kunna finna samma glädje i sporten oavsett förutsättning. Barn, ungdomar och motionärer ska känna likadant kring innebandy som dem som utövar den på elitnivå. Över 500 000 svenskar spelar innebandy regelbundet i lag, på jobbet, med kompisar eller i skolan. Det finns omkring 112 000 licensierade spelare och innebandyn är i dag Sveriges näst största lagidrott.

Publicerad av Administrator

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS