Beslut från Tävlingsutskottet

Publicerad
Klubbaboll2
Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott (TU) har kommit med ett beslut.
Tävlingsutskottet har beslutat att erlägga Karlstad IBF en straffavgift om 5000kr efter en incident i mötet mot Linköping IBK den 21 januari. 

Tävlingsutskottet skriver bland annat i sitt beslut:
"TU konstaterar inledningsvis att domarnas redogörelse i allt väsentligt vinner stöd genom den videoupptagning som finns från matchen och som visar den aktuella händelsen. TU ser mycket allvarligt på att en supporter brukat våld gentemot en spelare samt att avsedd säkerhetsfunktionär inte fanns närvarande i omedelbar närhet till platsen där händelsen inträffade så att denne omgående kunde ingripa. TU finner att detta påvisar en brist i Karlstad IBF:s ordnings- och arrangemangsansvar vid den aktuella händelsen. TU anser inte att några ursäktande omständigheter föreligger.

TU beslutar att Karlstad IBF ska erlägga en straffavgift på 5000 kr för sin supporters uppförande vid aktuell händelse där supportern brukat våld mot en spelare enligt 5 kap. 3 § TB samt då föreningen brustit i sitt ordnings- och arrangemangsansvar enligt TB 5 kap. 2 §. Beslutet är enhälligt."

Läs beslutet i sin helhet här.

Publicerad av Ludvig Gustavsson

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS