Målbursundersökningen slutrapporterad

Publicerad
Målbursundersökningen slutrapporterad

Undersökningen, som den extra Tävlingskongressen i april 2021 beslutade om och, som gäller hur en alternativ målbur, till de idag två godkända målbursstorlekarna, påverkar spelet och målvakterna på blå nivå är slutrapporterad. Under arbetets gång har undersökningen varit föremål för SDF-dialog där författarna, Mårten Storm och Mattias Lind, svarade på frågor. De har färdigställt studien och lämnat sin rapport till Svenska Innebandyförbundets (SIBF:s) Förbundsstyrelse för en tid sedan.

Rapporten ingår inte i de vetenskapliga arbeten som SIBF och Innebandyns Kompetenscentrum i Umeå koordinerar men tillvägagångssättet följer samma rutiner och kvalitetsaspekterna är på samma nivå som vid den typen av vetenskapliga studier. Exempelvis har Jonas Markström, postdoktor på Institutionen för Samhällsmedicin och bl.a. kopplad till Enheten för statistik vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet, deltagit som sakkunnigstöd vid metod- och statistikfrågor. Lind och Storm arbetar för närvarande åt SIBF med en spelformsundersökning, som ska redovisas i en vetenskaplig publikation längre fram.

Vi rekommenderar genomläsning av hela rapporten för den som är intresserad av att fördjupa sig och skapa sig en bred bild av tillvägagångssätt och resultat. Här återger vi endast i korthet vad SIBF anser viktigast att lyfta fram från undersökningen:

-        Utgångspunkt: I enlighet med icke-linjär pedagogik föredrogs matchlik miljö för studien.

-        Utgångspunkt: Att målburens storlek kan påverka målvakters och utespelares agerande.

-        Frågeställningar: Om utespelarens aktioner respektive målvakters räddningsprocent påverkas.

-        Resultat: Utespelarnas beteende påverkas inte i betydande del av alternativa målburar.

-        Resultat: Målvakternas räddningsprocent minskade något men är inte signifikant.

-        Diskussion: Ett byte av målburar skulle sannolikt inte ha några negativa effekter.

-        Diskussion: Rapporten ger inte stöd för positiva effekter vid målbursbyte.

-        Diskussion: Ger utbildning av tränare och målvakter större effekt än förändring av målbur?

SIBF kan konstatera att det under arbetets gång kommit frågor från innebandyrörelsen gällande mer kvalitativa aspekter på målvakternas spel. Både det och rapporten säger oss att det inte är orimligt att fundera över om just förändring av målburar är rätt väg att gå när det gäller utvecklingen våra målvakter. Under alla omständigheter är det viktigt att det förs diskussioner huruvida det är en förändring som ger påvisbar effekt om den inte samtidigt kombineras med utbildningsinsatser, samt diskussioner om i vilken ordning olika eventuella förändringar och insatser ska genomföras.

SIBF avslutar med att tacka författarna Mårten och Martin, och ser fram mot nästa rapport om spelformer, vars datainsamling redan är påbörjad.

Ta del av målbursundersökningen i sin helhet här. 

Not. Målbursundersökningen kommer att redovisas som genomförd vid kommande Tävlingskongress den 11 december.

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS