Beslut från Juridiska nämnden

Publicerad
Lucas Rigogiannis Nykvarn
Juridiska nämnden (JN) har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Nykvarns IBF:s Lucas Rigogiannis stängs av i tre (3) matcher efter en incident i SSL-matchen mot IBF Falun den 16 september 2023. 

JN skriver bland annat i beslutet: 
Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt JN utrett att Lucas Rigogiannis gjort sig skyldig till tackling mot motspelarens huvud på sätt som redovisas i anmälan. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning i enlighet med beslutet ovan.  

Vid bestämmandet av avstängningens längd har JN särskilt beaktat följande. 

  • Tacklingen har varit vårdslös och har utdelats mot motspelarens huvud. 
  • Handlandet har inneburit stor skaderisk. 
  • Motspelaren har varit oförberedd och inte bollförande samtidigt som Lucas Rigogiannis hela tiden haft uppsikt över motspelaren. 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten Riksidrottsförbundets stadgar.  

Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Lucas Rigogiannis förseelse ska motsvara bestraffning i form av avstängning fr.o.m. 2023-09-19 t.o.m. 2023-10-07. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling, uppvisning och utövande av uppdrag. 

Avstängningen har bedömts motsvara tre (3) matchers avstängning.

Läs hela beslutet genom att trycka här.

Publicerad av Martin Almroth

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS