Beslut från Tävlingsutskottet

Publicerad
Grön Boll
Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott (TU) har kommit med ett beslut.
Tävlingsutskottet har beslutat att erlägga Sundsvall FBC en straffavgift om 7500kr efter en incident i mötet mot Visby IBK den 29 mars. 

Tävlingsutskottet skriver bland annat i sitt beslut:
"Sammantaget finner TU att det inträffade är oacceptabelt och påvisar en tydlig brist i Sundsvall FBC:s ordnings- och arrangemangsansvar vid den aktuella matchen. TU ser särskilt allvarligt på händelserna då de skedde vid upprepade tillfällen såväl i andra periodpausen som efter matchen. TU anser inte att några ursäktande omständigheter föreligger och förutsätter att Sundsvall FBC vidtar nödvändiga åtgärder för att detta inte ska upprepas framledes. Föreningen måste även säkerställa att inga obehöriga befinner sig inom det avgränsade området i anslutning till de båda lagens spelarbås.

TU beslutar att Sundsvall FBC ska erlägga en straffavgift på 7.500 kr i enlighet med TB 5 kap. 2 § med anledning av ovan redovisade brister i föreningens ordnings- och arrangemangsansvar vid förevarande match. Beslutet är enhälligt.

TU har vid beslutet beaktat att Sundsvall FBC varit behjälpliga med att utreda aktuella händelser samt vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av detta."

Läs beslutet i sin helhet här. 

Publicerad av Svensk Innebandy

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS