Innebandys kompetenscentrum (IKC) i Umeå är ett samarbete mellan Svenska Innebandyförbundet, Umeå kommun och Umeå universitet.

Syftet med samarbetet mellan de olika parterna i IKC är att stärka Svensk Innebandy inför framtiden. Det unika med det här samverkansavtalet är att fokus ligger på forskning och utveckling som ska gagna såväl elit- som motionsverksamhet. Samarbetsavtalet gällande IKC tecknades under våren 2012. Målet med samarbetet är att skapa ett nationellt kompetenscentrum inom innebandyn.

Umeå universitets forskning inom exempelvis idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottspedagogik är väldigt framstående och en målsättning är att mer idrottsforskning ska bedrivas inom idrotten innebandy.

Inom kompetenscentret jobbar Taru Tervo som forskningssamordnare. Hon är placerad på Idrottshögskolan vid Umeå universitet, och ingår i det nätverk av personer som arbetar för utvecklingen av Svensk Innebandy. Ansvariga för samarbetet från Svenska Innebandyförbundet är utvecklingschefen Anders Jonsson. Han ingår även i IKC:s styrgrupp.

Forskningssamordnare på IKC är Taru Tervo.

Kontaktuppgifter:

Taru Tervo

Forskningssamordnare IKC

Läs mer på Umeå Universitets hemsida

Innebandyns fysiologiska riktlinjer

Svensk Innebandy och Innebandyns Kompetenscentrum (IKC) i Umeå har tillsammans med forskningssamordnare Taru Tervo och William Hangasjärvi från Bosön tagit fram innebandyns fysiologiska riktlinjer.

Läs Innebandyns fysiologiska riktlinjer
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS