Beslut från Juridiska nämnden

Publicerad
Emelie Wibron springer mot boll

Juridiska nämnden (JN) har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Thorengruppen IBK:s Emelie Wibron frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

JN skriver bland annat i beslutet: 

"JN konstaterar inledningsvis att Emelie Wibron rent objektivt träffar motspelaren i ansiktet med en armbåge. Det är ensamt inte tillräckligt för att bestraffning ska ådömas. För att det ska vara en bestraffningsbar förseelse enligt Riksidrottsförbundets stadgar behöver det vara styrkt att Emelie Wibron haft för avsikt att utdela en armbåge eller åtminstone att hon varit likgiltig inför effekten av sitt agerande. Olyckshändelser omfattas inte av bestraffning (se t.ex. RIN 88/13-14). 

Emelie Wibron har i sitt yttrande till JN lyft fram att motspelaren slet tag i henne bakifrån. Som en följd av detta tappade Emelie Wibron balansen och ramlade samt som en följd av rycket åkte hennes armbåge bakåt. JN anser att förklaringen inte går att bortse ifrån och den får även visst stöd av videosekvensen över händelsen. Det föreligger därmed tveksamhet kring om det varit fråga om en avsiktlig armbåge eller om det varit en olyckshändelse. Enligt Riksidrottsförbundet stadgar ska JN i tveksamma fall hellre fria än fälla. JN finner vid en sammantagen bedömning att anmälan mot Emelie Wibron ska lämnas utan bifall.”

Läs hela beslutet här.

Publicerad av Martin Almroth

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS