Därför är återstartsstödet en viktig satsning

Pandemin var en prövande tid. Innebandyn tappade många aktiva utövare – och som i ett led i att försöka locka tillbaka gamla och nya utövare likaså pågår nu återstartsaktiviteter runt om i landet.

Föreningar som är intresserade av att börja med återstartsaktiviteter kan söka återstartsstöd hos Svenska Innebandyförbundet. 

– Under pandemin är det framförallt inomhusidrotterna som drabbats hårdast och innebandyn tappade 21% av sina aktivitetstillfällen jämfört med säsongerna innan pandemin.

Av den anledningen är återstart superviktigt för vår idrott för att vi ska få en chans att återhämta oss och få igång vår verksamhet, berättar Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig på Svenska Innebandyförbundet och fortsätter:

– Vi vill växa och bli fler samtidigt som vi vill bli bättre på att behålla våra medlemmar så länge som möjligt och där tror vi att återstartsarbetet kan hjälpa oss en bra bit på vägen.

Vill din förening ha tips om olika aktiviteter som passar in återstartsstödet? Läs mer här.

Flertalet föreningar har redan nu ansökt om återstartsstöd och är sedermera i full gång med sina återstartsaktiviteter. Att det finns ett ekonomiskt bidrag att söka till detta upplevs som mycket positivt, berättar Josefine Sinclair. 

– Vi har hittills godkänt 58 ansökningar om återstartsstöd, totalt har vi fått in 122. Vi upplever också att ansökningar om utbildningssubventioner har ökat då vi i samband med återstartsarbetet höjde våra utbildningssubventioner så att det blev helt gratis eller väldigt billigt att gå våra ledar- och domarutbildningar.

– De föreningar jag har pratat med ser det som väldigt positivt och hjälpsamt att det finns pengar att söka. Återstartsstödet möjliggör satsningar och projekt som de annars inte haft råd att genomföra eller skapat förutsättningar att växla upp och utöka sina satsningar så att fler kan delta.

Att återstartssatsningen är en viktig satsning råder det ingen tvekan om. Från Svensk Innebandys sida skickar Josefine Sinclair med några tips till föreningar som går i tankarna att söka återstartsbidrag. 

– Jag tror att de flesta föreningarna har stenkoll på vilka utmaningar de haft under pandemin och på vilket sätt det drabbat deras verksamhet. Fundera på vad som skulle kunna hjälpa er att återstarta er verksamhet på bästa sätt, det kan handla om att få tillbaka spelare och ledare, satsa på domare eller utveckla er verksamhet på olika sätt så att fler vill stanna var längre. Ta gärna hjälp av ert distrikt eller RF-SISU med detta!

Är din förening intresserad av att söka återstartsbidrag och starta en återstartsaktivitet? Läs mer information kring återstartsstödet och hur ni går tillväga för att ansöka här.

Läs även vad andra föreningar har att berätta om återstartsstödet och vad de har använt bidraget till genom att klicka på undersidorna i menyn intill. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera med fler inspirationsartiklar. 

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS