Spelarutvecklingsbild

Svensk Innebandys handbok för nationella spelformer på röd nivå

På röd nivå spelas matcher enligt regelhandboken med lokala förutsättningar när det gäller speltid. 

Röd (12-16 år) - Träna för att träna
Fokus på att bygga atleten och innebandyspecifika färdigheter. Vi skapar förståelse för lagets betydelse, och filosofin "så många som möjligt så länge som möjligt" går före strävan att vinna.

Domarartikel Infor
Regelhandboken
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS