Beslut från Juridiska nämnden

Publicerad
Beslut från Juridiska nämnden (6)

Juridiska nämnden (JN) har tagit ett beslut gällande en anmälan till bestraffning.

Mullsjö AIS:s Joel Ingesson frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

JN skriver, bland annat, i sin bedömning till beslutet:

"JN konstaterar att den anmälda sekvensen möjligen kunde ha föranlett bestraffning under match, men att den inte är av sådan art att den skall bestraffas enligt RF:s stadgar vare sig som en uppsåtlig våldshandling eller försök därtill enligt 14 kap 2 § 8 RF:s stadgar. JN finner inte heller att händelsen är att betrakta som ett otillbörligt uppträdande enligt p 7 i nämnda paragraf.

Anmälan ska därför lämnas utan åtgärd och spelaren är därmed fri från ansvar avseende vad han anmälts för."

Underlag finns i beslutet och du når hela beslutet genom att trycka här.

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS