- vår långsiktiga modell för träning & tävling

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) är vår långsiktiga modell för idrottsutövande.

Den tar upp träning, tävling och återhämtning och är anpassad till biologisk snarare än kronologisk ålder.

Tanken är helt enkelt att SIU låter dig uppleva träning och tävling med hänsyn till din individuella utveckling. Därför går också ledarna en utbildning som är anpassad efter nivån de tränar på.

Innehållet i SIU är helt baserat på idrottsvetenskaplig litteratur och ger Svensk Innebandy en samsyn kring träning och utveckling av spelare.

SIU ska också ge dig chansen att börja och komma tillbaka till innebandyn oavsett vilken ålder du har. Och det ska, när du blir äldre, gå att välja vilken nivå du riktar in dig på, med full möjlighet att byta spår om du så önskar.

 

SIU 

• är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar.

• säkerställer utvecklingen av allsidiga motoriska färdigheter hos barn och ungdomar vilket ligger till grund för maximal prestationsförmåga och god hälsa.

• säkerställer att program för träning, tävling och återhämtning skapas och finns tillgängliga under idrottsutövarens hela karriär.

• integrerar elit-, tävlings-, bredd-, barn- och motionsidrott.

• bygger på Svensk Idrotts riktlinjer och värderingar.

• förespråkar en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande.


Tränare Med Tavla Och Block.Png
Vår utbildningsportal

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS