Ansökan för utbildningssubvention är nu öppen. Ansökan för utvecklingsmedel öppnar efter årskiftet.

Föreningar kan på IdrottOnline, via Svenska Innebandyförbundet, söka idrottsmedel inom stödet Projektstöd IF.

Kort om Projektstöd IF 2024:

Information kommer inom kort

Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlems- och licensavgift. Endast ansökan om utbildningssubvention är öppen.
 
Följande idrottsmedel finns att söka inom Projektstöd IF 2024: 

  • Förening - Utvecklingsmedel 2024 (Förening)
  • Ledar- och domarutbildnings 2024 (Förening)
  • Parainnebandy 2024
  • Distrikt - Utvecklingsmedel 2024 (Distriktsförbund)

I nästa ruta kan du läsa mer om Projektstöd IF 24/25. 

Mer om projektstöd IF 2023 !

Förening - Utvecklingsmedel 2023 (Pengarna är slut för i år)

Välj mellan 6 olika paket och sök upp till 30 000 kr/paket för att utveckla er förening. Maxbelopp per förening är 60 000 kr.

Följande paket finns:

Paket 1: Kulturen i vår förening

Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.   

Paket 2: HBTQI+ och idrott
Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och sänka trösklar för HBTQI+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet. 

Paket 3: Delaktighet och inflytande
Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till ökad delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen. 

Paket 4: Inkluderande förening
Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner, sänka trösklar och ett bredare verksamhetsutbud som syftar till en mer jämställd, jämlik och/eller inkluderande förening.

Paket 5: Trygg innebandy
Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en tryggare miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. 

Paket 6: Utvecklande och hållbar idrottsmiljö
Stöd, ökad kunskap, ökad verksamhetskvalitet och ökad ledarkompetens som leder till en mer utvecklande och hållbar miljö för alla som deltar och engagerar sig i er förening. Fokus på långsiktigt arbete för att behålla fler barn och ungdomar längre.

Ladda ner dokumentet Om Projektstöd IF 2023 för mer information eller läs mer om varje paket längre ner på den här sidan. 

Ledar- & domarutbildning 2024

Se vilka subventioner som gäller just nu och läs mer här.

 

 

Paket 1 - Kulturen i vår förening
Paket 2 - HBTQI+ och idrott
Paket 3 - Delaktighet och inflytande
Paket 4 - Inkluderande förening
Paket 5 - Trygg innebandy
Paket 6 - Utvecklande och hållbar idrottsmiljö
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS