Projektet "Floorball Fit For Future" går mot nästa fas

Publicerad
4G
Det EU-stödda innebandyprojektet inom Erasmus+, Floorball Fit For Future, är inne på sitt tredje och sista år. Projektet går under arbetsnamnet 4F och syftar till att utveckla innebandyns nationsförbund. På mötet i Zürich 13-15 januari togs stora steg i nuvarande arbetsfas och planer för nästa fastställdes.

4F-arbetsgruppen samlades i sin helhet för femte gången och det kan konstateras att arbetet med den så kallade bedömningsmatrisen går mot sitt slut. Matrisen har omkring 160 aktiviteter och en progressiv bedömningsskala som ett förbund, oavsett organisatorisk eller sportslig status, kan använda för att göra en helhetsbedömning av sin verksamhet. Tanken är att resultatet används till att prioritera och balansera respektive förbunds utvecklingsarbete så att en långsiktig och ständigt pågående utveckling kan planeras och genomföras.

Snart kommer bedömningsmatrisen att fastställas och i nästa fas sändas till de deltagande nationerna för individuellt arbete och självskattning. Arbetet med självskattning är viktigt för varje enskilt förbund men också för att innebandyn ska identifiera områden där sporten kan behöva förändra och utvecklas i ett brett, internationellt perspektiv.

Svenska Innebandyförbundets representant i 4F är Anders Jonsson, utvecklingschef, och han är positiv till den nytta arbetet ger. 

– Arbetet har från första dagen varit mycket intressant och kommer göra nytta inte bara i projektnära frågor, utan också för att det ökar kontakterna mellan innebandyengagerade personer och hårt arbetande nationsförbund. Jag hör glädjande kommentarer om det positiva med att Svensk Innebandy har flyttat fram sina positioner ytterligare och förstärkt vårt redan seriösa engagemang när det kommer till den internationella innebandyns utveckling.

Representanter från Tyskland, Tjeckien, Finland, Polen, IFF, Schweiz, Slovakien, Sverige och Spanien utanför konferensstället i Zürich förra helgen. Foto: Claudio Schwarz

Publicerad av Tero Marjamäki

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS