Halmstad IBK fördubblade antalet aktiva med hjälp av återstartsstöd

Publicerad
Halmstad IBK fördubblade antalet aktiva med hjälp av återstartsstöd

Halmstad IBK är en av flertalet klubbar i Sverige som har tappat ett stort antal medlemmar de senaste åren. Föreningen har därefter tagit del av det återstartsstöd som gått att söka via Svenska Innebandyförbundet för att inleda en återstartssatsning. Med hjälp av detta så har Halmstad nu nästan fördubblat sina aktiva medlemmar.
"Tillsammans med återstartsstödet och väldigt mycket hårt arbete så är vi på väg att bli den stora klubben som vi var innan pandemin", säger Halmstad IBK:s Anders Stålberg. 

Coronapandemin var en prövande tid för landets idrottsföreningar. För Halmstad IBK innebar de senaste åren att föreningen tappade en stor del av sina medlemmar innan klubben därefter inledde en satsning kring åter- och nyrekrytering. En satsning som delvis gjordes möjlig tack var det återstartsstöd som föreningen sökt via Svenska Innebandyförbundet. 

– Inför säsongen som var för tre år sedan så hade vi tappat cirka hundra aktiva medlemmar och året innan var det cirka 50-60 av alla våra tjejer som försvann, berättar Halmstads Anders Stålberg. 

– Det var flera anledningar som gjorde att vi gick från 500 aktiva till 167 licensierade spelare kvar i vår förening. Det var en av anledningarna till att vi var tvungna att se över vår verksamhet och verkligen göra något åt den situation som vi var i. Det mynnade ut att vi tillsammans med SISU och Svenska Innebandyförbundet såg över föreningen och gjorde en analys av hur vi kan komma vidare, hur kunde vi komma tillbaka till den status som vi hade i stan med antalet barn och aktiva. 

Det första steget i satsningen utkristalliserades väldigt snart och kom att handla om den innebandyskola som föreningen bedrev. 

– Vi tog tag i innebandyskolan till att börja med. Där gjorde vi en satsning med att få fart på den med ledare från våra egna led och juniorer som tog hand om tränarbiten. Vi hade föräldrautbildningar och föräldramöten där vi förklarade situationen om hur man går tillväga för att bli ledare i föreningen. 

Därefter vändes blickarna mot dam- och flickverksamheten. För att ta tag i den biten samarbetade Halmstad med ytterligare två föreningar i staden, Fyllinge IBK och Eldsberga IBK. Flertalet representanter från de tre föreningarna reste tillsammans iväg till Bosön för försöka lösa problematiken som uppstått. 

– Vi var 16 ledare som var inblandade. Vi åkte till Bosön och SM-finalen och hade skarpa föreläsningar kring hur vi tillsammans skulle lösa det här. Vi samlade ledningen i de här tre klubbarna och slog våra kloka huvuden ihop för att göra en flicksatsning. När vi väl gjorde den så mynnade den ut jätteväl. 

– Vi var tre tjejer från början och idag har vi 15 aktiva som är födda mellan 2009-2011. Sen fortsatte vi även samarbetet med de andra två föreningarna för att göra en fortsatt satsning till nästa år för att flickorna inte ska lägga av. 

– Resultatet blev ett nystartat lag i Halmstad IBK med 24 tjejer och tre målvakter. Ett väldigt målmedvetet lag som tränar tre gånger i veckan och är anmälda till två serier. 

Utöver detta så har Halmstad även blickarna vända mot motionsverksamheten. Med syftet att fånga upp gamla ledare och spelare som kan lockas tillbaka till föreningen så startades tre motionsgrupper – och visst har det blivit succé. 

– Vi startade två herrgrupper och en damgrupp som idag är mellan 15-20 aktiva i de här tre grupperna. De växer hela tiden, säger Stålberg med ett skratt. 

– De fortsätter med en träning i veckan var och det har mynnat ut i något jättebra. 

Stålberg fortsätter att berätta att det pågår ytterligare satsningar i klubben gällande pojk- och flickverksamhet för barn födda 2015-17 som också blomstrat till något bra. 

Ledarfrågan i föreningen har också en uppåtgående trendkurva sedan satsningarna inleddes. 

– Vi har ökat från cirka 30 till 65 ledare. På grund av den här ökningen så har vi också gjort en utbildningspärm med färdiga övningar för de olika nivåerna som vi snart kommer att dela ut. Den har vi tagit fram tillsammans med Hallands Innebandyförbund.

För Halmstad IBK så har återstartssatsningarna lett till något väldigt bra där antalet aktiva i föreningen mer än fördubblats i dagsläget.   

– Allt det här sammantaget så är vi nu 350 aktiva människor, från 167 när vi bestämde oss för att ta tag i det här. Tillsammans med återstartsstödet och väldigt mycket hårt arbete så är vi på väg att bli den stora klubben som vi var innan. 

Från 167 till 350 aktiva låter fantastiskt bra. 

– Ja, som du hör och förstår så har det gått overkligt bra. Utan det här stödet så hade det inte gått, det kostar pengar att genomföra det här. Man ska utbilda, man ska köpa grejor och boka träningstider. Vi är en liten förening där alla är ideella, ingen är anställd eller så. Det här måste skötas på sidan av ideella krafter men det hade inte gått utan det här stödet. 

– Det gäller att ta in de här människorna i vår förening med information och utbildning. Det är inte bara att ta emot alla och ge dem en overall och sen är det klart utan det gäller att ta hand om dem. Där är det nya återstartsstödet oerhört värdefullt. 

Om framtiden såg grumligare ut för Halmstad innan återstartssatsningarna inleddes så har Anders Stålberg och hans förening nu en betydligt positivare horisont framför sig. 

– Det ska bli jättekul att se vart det här tar vägen fram till jul och sen vårda upp det på våren så det blir en fin sommar och en fin höst nästa år. 

Läs mer om återstartsstödet här.  

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS