Floorball Fit For Future 2022

Publicerad
Många klubblad bredvid varandra

Svenska Innebandyförbundet deltar i ett projekt inom Erasmus+ med det långsiktiga målet att skapa verktyg och metoder för utveckling av nationsförbund inom vår sport. När året nu går mot sitt slut kommer här en summering av arbetet.  

Floorball Fit For Future, eller 4F som det kallas mer vardagligt, är ett omfattande samarbete mellan ett antal nationella innebandyförbund i Europa. Det är det tjeckiska förbundet som kommit upp med idén och framgångsrikt sökt medel för ett flerårsprojekt inom EU:s program Erasmus+. Som mycket annan verksamhet har covidpandemin delvis försvårat arbetet men när vi blickar tillbaka på 2022 ser vi att mycket har hänt och att det särskilt under hösten har tagits betydelsefulla kliv.

Förutom projektledaren Tjeckien, och Sverige, representeras Danmark, Spanien, Tyskland, Polen, Schweiz, Slovakien samt Internationella Innebandyförbundet (IFF). På oktobermötet i Frankfurt deltog även Finland och bidrog aktivt på bästa sätt i arbetet.

4F strävar efter att ta fram stöd och metoder för nationsförbund, oavsett aktuell utvecklingsstatus och resurser, att på ett grundligt sätt identifiera olika utmaningar och hinder för utveckling och arbeta med metodiska förbättringar. Mycket handlar om individuell prioritering men 4F ökar också möjligheten att nationerna ger stöd till och får hjälp av systerförbund inom den globala innebandyrörelsen eftersom. En av projektets väsentliga slutprodukter kommer att vara en gemensamt fastslagen matris där utvecklingssteg inom ett stort antal områden korresponderar med varandra på ett logiskt sätt och möjliggör en balanserad utveckling av nationsförbunden.

Under året har några tidigt uppmärksammade frågor återkommit under arbetet med matrisen och där varje enskilt förbunds situation och erfarenheter varit värdefulla i den fördjupade samverkan som projektet resulterat i. SIBF har självklart tagit intryck från andra nationer i vissa frågor och försökt bidra på bästa sätt till den diskussion som är ständigt pågående inom 4F.

Ur ett SIBF-perspektiv har särskilt olikheterna i idrottslig organisation och resurstilldelning både på förbunds-och föreningsnivå i länderna varit intressanta. Ska vi nämna ett par saker som vi tror att svensk innebandy bidragit med gäller det t.ex. forskningsfrågorna och inte minst vikten av att bredda perspektivet så att världsinnebandyn på sikt kan vara ”Mer än en sport”.

2022 blickar vi med andra ord tillbaka på som lite av ett återstartsår även för 4F. I skrivande stund jobbar alla deltagande nationsförbund vidare med den tidigare nämnda matrisen och det är med tillförsikt vi blickar fram mot 4F-året 2023, som inleds med ett nytt arbetsmöte i januari.

Publicerad av Tero Marjamäki

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS