Innebandy+ text med bildbakgrund

Vill din förening satsa på innebandy för äldre? 

En del i Svensk Innebandys utvecklingsarbete är att vi vill nå människor som vi idag har svårt att nå med vår traditionella innebandy. Vi har därför startat Innebandy+ för att fler äldre personer ska hitta till våra innebandyföreningar. Just nu är det ca 15 föreningar som erbjuder verksamhet för målgruppen äldre och under våren 2023 genomför Svenska Innebandyförbundet i samverkan med Umeå Universitet en studie på målgruppen för att lära oss mer.

Kom igång och få ekonomiskt stöd

Vart vänder vi oss för att komma igång med Innebandy+?
Ta kontakt med ert distriktsförbund för hjälp att komma igång, ta även del av dän här broschyren med massa tips och inspiration.
Finns det idrottsmedel att söka för Innebandy+?

Det finns idrottsmedel för uppstart och utvecklig av Innebandy + i förening. Ni kan söka upp till 15 000 kr för uppstart samt upp till 10 000 kr för utveckling av befintlig verksamhet. Följ vår ansökningsguide och ansök om återstartsstöd.

Innebandy+ utgår från tre ord: rekrytering, mervärde, stabilitet. 
 
Rekrytering:
Vi uppmanar er att lägga tid på rekryteringsprocessen och har, för att underlätta ert arbete, tagit fram material som ni kan använda. Tänk gärna i nya banor och lägg lite extra kraft på hur ni ska nå äldre kvinnor. Målet är att alla föreningar i projektet ska ha minst 40% deltagande kvinnor. 

Mervärde:
Erbjud någonting utöver innebandy. Vi vill hjälpa till att motverka det ökande stillasittandet, men även minska ensamheten och den psykiska ohälsan som kommer för att ensamheten bland våra äldre ökar. Varför inte arrangera en fikastund efter varje träning, anordna föreläsningar med PRO eller erbjuda annan träning än innebandy? Ja, egentligen kan det vara vad som helst som ger ett mervärde. 

Stabilitet:
 Se träningsgruppen för äldre som en verksamhet som ska vara hållbar över tid och en naturlig del av föreningen. Deltagarna kanske till och med kan vara en resurs i föreningen och bli organisationsledare, tränare eller i en roll vid exempelvis match- och cuparrangemang. Vi vill att träningsgruppen ska ha en stabil bas med flera personer som kommer varje vecka, som samtidigt tacksamt och vant tar emot flera deltagare allt eftersom verksamheten växer.

Flera föreningar och distrikt runt om i Sverige är med i satsningen. Sirius innebandy är en av föreningarna som har igång Innebandy+, lyssna mer om deras satsning i reportaget.

Digitalt material - Kom igång med Innebandy +
Bjud in deltagare med denna folder

Kontakt

Inez Rehn

Inkluderingsansvarig

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS