Innebandy+ text med bildbakgrund

Vill din förening satsa på innebandy för äldre? 

En del i Svensk Innebandys utvecklingsarbete är att vi vill nå människor som vi idag har svårt att nå med vår traditionella innebandy. Vi har därför startat Innebandy+. Just nu är det ca 20 föreningar som erbjuder verksamhet för målgruppen äldre.

Innebandy+

Vad innebär satsningen? 

Svensk Innebandy är med i satsningen Idrott för äldre som ytterligare ett steg för att förstå och nå målgruppen. Vi på Svensk Innebandy har döpt satsningen till Innebandy+. Just nu är över tio föreningar igång och har fått medel för att starta upp i sin verksamhet.   

Vad innebär projektet? 

Innebandy+ är en fortsättning på det projekt som Svensk Innebandy lanserade 2018 under namnet Innebandy 65+. Vi fick då externa medel för att sjösätta en satsning för äldre motionärer.

Sex föreningar bedrev under säsongen 2018/19 lyckade projekt där flera av dem idag har ett stabilt lag med äldre motionärer som tränar och umgås tillsammans. Nu har vi lärt oss av de utmaningar som identifierades då och utvecklat konceptet. 

Innebandy+ utgår från tre ord: rekrytering, mervärde, stabilitet. 
 
Rekrytering:
Vi uppmanar er att lägga tid på rekryteringsprocessen och har, för att underlätta ert arbete, tagit fram material som ni kan använda. Tänk gärna i nya banor och lägg lite extra kraft på hur ni ska nå äldre kvinnor. Målet är att alla föreningar i projektet ska ha minst 40% deltagande kvinnor. 

Mervärde:
Erbjud någonting utöver innebandy. Vi vill hjälpa till att motverka det ökande stillasittandet, men även minska ensamheten och den psykiska ohälsan som kommer för att ensamheten bland våra äldre ökar. Varför inte arrangera en fikastund efter varje träning, anordna föreläsningar med PRO eller erbjuda annan träning än innebandy? Ja, egentligen kan det vara vad som helst som ger ett mervärde. 

Stabilitet:
 Se träningsgruppen för äldre som en verksamhet som ska vara hållbar över tid och en naturlig del av föreningen. Deltagarna kanske till och med kan vara en resurs i föreningen och bli organisationsledare, tränare eller i en roll vid exempelvis match- och cuparrangemang. Vi vill att träningsgruppen ska ha en stabil bas med flera personer som kommer varje vecka, som samtidigt tacksamt och vant tar emot flera deltagare allt eftersom verksamheten växer.

Flera föreningar och distrikt runt om i Sverige är med i satsningen. Sirius innebandy är en av föreningarna som har igång Innebandy+, lyssna mer om deras satsning i reportaget.

Digitalt material - Kom igång med Innebandy +
Bjud in deltagare med denna folder

Kontakt

Inez Rehn

Inkluderingsansvarig

Kom igång och få ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd att komma igång?
Det finns medel för föreningar till Innebandy Flex att söka via återstartsstöd och Projektstöd IF, beroende på vilken ålderskategori ni vänder er till. Följ vår ansökningsguide och ansök om återstartsstöd.
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS