Beslut från juridiska nämnden

Publicerad
Beslut från juridiska nämnden (9)

Juridiska nämnden (JN) har tagit ett beslut gällande en anmälan till bestraffning.

Mullsjö AIS:s Leo Olsson frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

JN skriver, bland annat, i sin bedömning till beslutet:

"JN konstaterar att den anmälda sekvensen innefattar en tackling axel mot axel med viss kraft vilket föranledde bestraffning under matchen. JN menar dock att tacklingen inte är av sådan art att den skall leda till ytterligare bestraffning enligt RFs stadgar vare sig som en uppsåtlig våldshandling eller försök därtill enligt 14 kap 2 § 8 RF:s stadgar.

JN finner inte heller att händelsen är att betrakta som ett otillbörligt uppträdande enligt p 7 i nämnda paragraf. Anmälan lämnas därför utan bifall."

Underlag finns i beslutet och du når hela beslutet genom att trycka här.

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS