RIG Tjejer Kampar Om Bollen NIU RIG

Antagning till NIU och RIG sker genom två ansökningsprocesser. Den första är en idrottslig ansökan och den andra är en skolmässig ansökan. Båda regleras av gymnasieförordningen.


De elever som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska erbjudas plats.

Antagningen baseras på elevens förutsättningar och förmågor för idrotten innebandy, idrottspsykologiskt, socialt, organisatoriskt och för att klara av gymnasiestudierna.

Först när eleven är antagen både idrottsligt och skolmässigt är eleven slutgiltigt antagen på NIU eller RIG

Steg 1 - Idrottslig ansökan

Idrottslig ansökan
I den idrottsliga ansökan ansöker du om en plats på NIU och/eller RIG via Svensk Innebandys ansökningsportal: www.gymnasieansokan.innebandy.se.

Ansökan är öppen under perioden 15 september – 1 december. Under den tiden kan du som elev skapa ett konto, göra din ansökan och ändra i ansökan.

Du kan även ta bort din ansökan och redigera i din profil. Du kan ansöka till RIG samt till 1–3 st NIU-skolor. Du kan enbart tacka ja till ett alternativ i slutändan.

Från 2 december kan du som elev inte ändra något i din ansökan.

Respektive skola kommer att bjuda in till antagningsdagar som får genomföras under perioden 2 december – 18 januari (undantag för RIG-lägret v.44).

Skolorna ansvarar för att kalla elever till antagningsdagar och detta sker successivt, men absolut senast 4 december 2023. Du får besked om du blir kallad till antagningsdagar på de skolor som du har sökt via ansökningsportalen.

Du behöver tacka ja eller nej till kallelsen i ansökningsportalen.

Om du av någon anledning tackar nej till att delta på antagningsdagarna behöver du ta kontakt med skolan om du fortsatt vill vara med i antagningsprocessen.

Utgångspunkten är att alla elever som har sökt skolan kallas till antagningsdagar, eventuella undantag hanteras av respektive skola.

Varje skola ansvarar för upplägg och planering av sina antagningsdagar och det kan se olika ut från skola till skola. Kontakta skolan om du vill ha mer information.
Bedömning vid antagning till NIU och RIG
NIU och RIG vänder sig till de ungdomar som vill kombinera elitförberedande tränings- och tävlingsverksamhet med gymnasiestudier. RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning.

I urvalsprocessen beaktas och bedöms följande områden:
 1. Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
 2. Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
 3. Sociala färdigheter och förutsättningar
 4. Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
 5. Studieambition

Utifrån ovan områden görs en analys av elevens kapacitet och en samlad bedömning sker av den framtida utvecklingspotentialen.

Bedömd utvecklingspotential är viktigare än tidigare innebandyprestationer. De elever som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska erbjudas plats.

Bedömning av sökande elever och beslut om vilka elever som erbjuds en plats genomförs av de instruktörer och lärare som ansvarar för utbildningen på respektive skola.

Skolan har det yttersta ansvaret för urval och antagning.
Besked om plats på RIG
19 januari 2024 levereras besked till dig som har sökt RIG. Beskedet förmedlas på din sida i ansökningsportalen.

Om du har fått en plats behöver du svara ja eller nej under perioden 19–22 januari 2024.

Du kan endast tacka ja till en erbjuden plats.

Det betyder att om du tackar ja till en erbjuden plats på RIG kommer du inte ha möjlighet att få ett ja-besked från NIU (gäller dig som har sökt NIU).
Besked om plats på NIU
23–24 januari 2024 levereras besked till dig som har sökt NIU. Beskedet förmedlas på din sida i ansökningsportalen.

Om du har fått en plats behöver du svara ja eller nej under perioden 25–29 januari 2024.

Du kan endast tacka ja till en erbjuden plats.

Om du har fått erbjudanden om plats på flera skolor, stryks de andra platserna när du tackar ja till en av dem.
Reservplats
Från och med 1 februari kommer du som har fått besked om en reservplats ha möjlighet att få ett erbjudande om en plats.

Erbjudande om en plats kan komma ända fram till och med att skolan startar under hösten 2024.

Reservplatsen kan du behålla t.o.m. den 31/8.

Beskeden levereras via din sida på ansökningsportalen och du får även ett mail, se till att hålla koll.

Steg 2 - skolmässig ansökan

Steg 2 – Skolmässig ansökan
För att bli slutgiltigt antagen på NIU eller RIG, behöver du även ansöka via det allmänna gymnasievalet och bli antagen till ett gymnasieprogram på den skolan du har sökt.

Det är därför viktigt att du har koll på att det gymnasieprogram du vill läsa finns på den NIU- eller RIG-skola som du har sökt samt att du har möjlighet att komma in där med dina betyg, då den antagningen baseras på betyg.

Antagningsprocessen sammanfattad i steg

Ansökningsprocessen sammanfattat i steg:
 1. Eleven gör sin idrottsliga ansökan till NIU och/eller RIG i ansökningsportalen senast 1 dec 2023.
 2. Eleven kallas till skolornas antagningsdagar som genomförs under perioden 2 december – 18 januari, med undantag för RIG-lägret som genomförs v.44.
 3. Eleven genomför antagningsdagarna på sökta skolor senast den 18 januari 2024.
 4. 19 januari 2024 är senaste datum för elever som har sökt RIG att få besked. Besked från RIG kan även komma tidigare i form av tidigt avslag. Besked om erbjuden plats eller reservplats får inte levereras tidigare än 19 januari 2024.
 5. 19–22 januari 2024 behöver elever som har erbjudits en plats på RIG tacka ja eller nej. Om eleven inte svarar på erbjudandet senast 22 januari 2024 går platsen förlorad.
 6. 23–24 januari 2024 lämnar NIU-skolorna besked till de elever som sökt NIU.
 7. Tidigast 25 januari och senast 29 januari 2024 behöver elever som har erbjudits en plats på NIU tacka ja eller nej.

  Eleven kan endast tacka ja till en erbjuden plats. Om eleven har fått erbjudanden från flera skolor om en NIU-plats, stryks de andra platserna när eleven tackar ja till en av dem.

  Om eleven inte svarar på erbjudandet senast 29 januari 2024 går platsen förlorad. En eventuell reservplats får eleven dock behålla t.o.m. 31/8 2024.
 8. From 1 februari 2024 kan elever som har en reservplats ha möjlighet att få erbjudande om en plats. Erbjudande om en plats på NIU eller RIG kan komma ända fram till och med att skolan startar under hösten 2024.
 9. Eleven måste också söka ett av gymnasieprogrammen på skolan där eleven har erbjudits en NIU- eller RIG-plats via kommunens ansökningssida senast i februari 2024.
 10. Eleven gör eventuellt omval innan kommunens omvalsperiod går ut i maj.
 11. Först när eleven har blivit antagen både via den idrottsliga ansökan till NIU eller RIG samt via den skolmässiga ansökan till ett gymnasieprogram på samma skola är eleven slutgiltigt antagen till NIU eller RIG.
 12. En elev som har blivit erbjuden en reservplats behåller den platsen t o m 31/8 2024.

Om du har frågor gällande antagningsdagarna eller antagningsprocessen på en specifik skola, kontakta skolan. Om du har frågor gällande den generella ansökningsprocessen inom NIU och RIG eller ansökningsportalen, kontakta Svenska Innebandyförbundet.
Ansök till NIU och RIG samt RIG-lägret

Frågor om ansökningar

Så här ansöker du
 1. Första gången ska du Skapa ett konto och fyll i dina uppgifter. Klicka uppe till höger på hemsidan https://gymnasieansokan.innebandy.se 

 2. Aktivera ditt konto genom att läsa e-posten som skickats till den adressen du angav när du skapade kontot.

 3. Klicka på "Logga in" uppe till höger på hemsidan.

 4. Fyll i din e-post och lösenord och logga in.

 5. Klicka på "Ansök till Innebandygymnasium"-knappen.

 6. Välj den skola du vill gå på som ditt första val. 

  Därefter väljer du ditt andra val.

  Och sedan ditt tredje val.

  Vill du även gå på RIG ska du välja den skola också.

  Du kan max välja tre NIU-skolor och ett RIG. Totalt fyra skolor.


 7. Välj om du vill gå på "RIG-lägret".

 8. Fyll i övriga uppgifter.

 9. Klicka på "Gå vidare".

 10. Fyll i dina adress och andra kontaktuppgifter, samt uppgifter om din vårdnadshavare.

 11. En samlingssida visas - kontrollera dina uppgift och val. Ändra vid behov.

 12. Skicka in ansökan.

 13. En e-post skickas till dig och din vårdnadshavare.
Hur ändrar jag min ansökan?
Du kan själv ändra och uppdatera din ansökan under ansökningsperioden.

1. Gå till https://gymnasieansokan.innebandy.se/
2. Logga in på "Ditt konto"
3. Klicka på "Mina ansökningar" i vänstra menyn.
4. Klicka på gröna knappen och ändra de uppgifter du vill ändra. T ex lägga till eller ta bort något skolval.
Jag har glömt mitt lösenord - hur gör jag?
1. Gå till https://gymnasieansokan.innebandy.se/
2. Klicka på "Logga in" uppe till höger.
3. Klicka på "Glömt lösenord?"
4. Fyll i den e-post du angav vid ansökan.
5. Nytt lösen och information skickas till den adressen.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS