Svar på vanliga frågor om Folksportens Arena

Publicerad
Folksportens Arena SKISS 1920X1080

Nu börjar det dra ihop sig! Den 1:a februari öppnar ansökan för Folksportens Arena. Nedan hittar ni svaren på de vanligaste frågorna som vi hoppas kan hjälpa er på resan mot er egna utomhusarena!

Publicerad av Frida Stinesen Ekholm

Frågor och svar

Jag behöver checklistan, var hittar jag den?
Här är checklistan: https://www.innebandy.se/media/jrxjeaiw/checklista.pdf
Är det ett krav att anlägga en permanent utomhusplan eller kan golvet som köps in användas mer mobilt? Kan arenan byta plats varje år? 

Vi rekommenderar en anläggning på bestämd plats med fastmonterad sarg. Kravet är att er utvalda plats måste vara i anslutning till en annan idrottsanläggning och/eller skola.

Är det helplan som gäller eller kan vi ansöka om medel för att anlägga en mindre utomhusplan? 

I denna satsning förespråkar vi anläggning av fullstor utomhusplan. Vi vill med Folksportens Arena skapa fler aktivitetsytor som fungerar både för organiserad innebandy och spontanidrott.

Är det vi som förening som beställer golv, sarg och utrustning eller är det Svenska Innebandyförbundet? 
De föreningar som beviljas medel för att bygga sin Folksportens Arena beställer själva utrustning och material för att anlägga en utomhusplan. Det kommer finnas ett erbjudande där vi tillsammans med vår partner rekommenderar ett paket med det bästa golvet och den bästa sargen på marknaden som håller året om i svenskt klimat. Mer info om paketerbjudandet finner ni här: Paketerbjudande Folksportens Arena.
Måste utomhusplanen vara inhägnad?

Det är inget krav men det kan vara ett bra och snyggt sätt att rama in planen på. På så vis finns möjlighet att sätta upp skyltar och det minskar även risken för viss typ av förstörelse. 

Kommer bidraget vi kan söka räcka till hela kostnaden för att bygga en utomhusplan? 

Räkna inte med det, utan följ checklistan där vi hänvisar till ytterliga bidragsmöjligheter såsom anläggningsstöd från RF-SISU samt er kommun.

Kommer alla som söker beviljas 200 000 kronor? 

Vi vill att Folksportens Arena ska finnas spritt över hela landet. Därför kommer vi sträva efter geografisk spridning när vi beviljar ansökningarna som kommer in. Vi har möjlighet att bevilja 200 000 kr till totalt 25 föreningar.  

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS