Tjänstepersoner

Robin Andersson

Domartillsättning, domarersättning, IBIS

Sara Berglind

Projekt behålla och rekrytera domare

Mattias Linell

Utveckling/regler

Ansvariga domarcoacher

Tony Holmer

Ansvarig SSL Herr

Therese Jensen

Ansvarig SSL Dam/Allsvenskan Herr

Marcus Petersson

Ansvarig SSL Dam/Allsvenskan Herr

Jens Marklund

Ansvarig Region Norr

Daniel Johansson

Ansvarig Region Syd

Rågher Godin

Ansvarig nya förbundsdomare

PW017750
SSL & HA
2X4A5387 (1)
Förbundsdomare 2023-2024
2X4A1576 (1)
Internationella domare
IMG 7754
Internationella domarobservatörer
001A9331 (1) (1)
Årets domare
PW021757
Maratontabellen
PW023916
Finaldomare SSL
PW015380
Finaldomare SDF-SM/Innebandyfesten
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS