Svensk Innebandys förbundsstyrelse

Vår förbundsstyrelse består av åtta ledamöter och en ordförande.

Förbundsstyrelsen ska: 

- Se till att verksamheten bedrivs enligt stadgar och förbundsmötets beslut
- Ta strategiska beslut
- Företräda Svensk Innebandy

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS