Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Gästriklands satsning på ett jämlikt samhälle

Gästriklands Innebandyförbund har skrivit avtal med HeForShe och UN Women nationella kommitté i Sverige. Syftet är att nå en ökad jämställdhet och förbättra förutsättningar för ett jämlikt samhälle med avsikt att engagera fler inom idrotten.

Samarbetet med HeForShe-rörelsen började när Gästriklands Innebandyförbund i vintras arrangerade distriktslags-SM i HeForShe. HeForShe är UN Womens globala kampanj, som har ett syfte att engagera människor i jämställdhetsfrågan.

Organisationen UN Women främjar kvinnors egenmakt, rättigheter och jämställdhet globalt, genom ett nätverk av lands- och regionskontor. Organisationen finns representerad genom 14 nationella kommittéer, varav en nationell kommitté i Sverige.

- När vi arrangerade distriktslags-SM hade vi en målsättning att göra avtryck på flera plan och synas, då använde vi hashtagen #HeForShe på spelarnas tröjor för att lyfta fram deras budskap om jämställdhet, säger Jakob Westerlund, Gästriklands Innebandyförbund.

- Vi letade efter en aktör som jobbar med jämställdhetsfrågor och ville förändra. I vårt distrikt finns föreningen Andersbergs IBK som samarbetar med HeForShe. För oss som distriktsförbund kändes det helt naturligt att inleda ett ömsesidigt huvudpartnerskap med UN Women nationella kommitté Sverige och HeForShe.

Samarbetet med HeForShe är en satsning för att nå Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål 2025, genom att kvinnor och män i föreningsstyrelser ska ha lika inflytande i beslutande och i rådgivande organ.

Under vintern har Gästriklands Innebandyförbund haft två föreläsningar om HeForShe.

- Vi har utbildat spelarna från tolv år om jämställdhetsperspektivet i två steg. Första föreläsningen handlade om att belysa vilka strukturer och normer som smittar av sig i ett lag. Det kan vara hur en spelare får bete sig inne i omklädningsrummet. Vi har också pratat om innebandyspelares agerande efter en förlust och vad man lägger upp för kommentarer på sociala medier.

Den 10 april kommer ledarna att ta del av samma föreläsningar ur ett ledarperspektiv.

- Ledarna kommer att få fördjupad insyn om jämställdhet och därigenom få tips och idéer på hur ledarna kan bygga upp en sammanhållande kultur som både är inkluderade och jämställd inom laget och föreningen. Det är ett viktigt steg för att arbetet ska fortlöpa på föreningsnivå.

Gästriklands Innebandyförbund arbetar till nästa säsong med fler utbildningsinsatser och besök ute hos föreningarna i distriktet, för att ytterligare fördjupa samarbetet med HeForShe. Men exakt hur det ska genomföras är dock inte klart. Målsättningen med jämställdhetsarbetet är att alla spelare ska få samma möjligheter att utöva innebandy, oavsett kön.

short_text    Publicerat av Carl-Christian Frunck 2020-10-06, kl 11:55