Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Fokus parainnebandy

Foto: från konferensen 9-10 oktober

För några veckor sedan bjöd Svenska Innebandyförbundet, tillsammans med Parasport Gävleborg och Gästriklands Innebandyförbund in till en digital konferens med fokus på parainnebandy. Syftet med konferensen var att bli en fortsättning på dialogen som startades under den fysiska konferensen i Gävle 9-10 oktober i samband med World Cup Volt Hockey. Målgruppen var, i likhet med konferensen i Gävle, distriktspersonal hos både innebandyn och parasporten. Sammanlagt var 21 distriktsförbund, samt 2 föreningar representerade.

Under förmiddagen delade Umeå Universitet med sig av preliminära resultat från den studie de gör om inkluderingsprocessen, när Parasportförbundets idrotter ska lämnas över till sina hemmahörande SF, där innebandyn och parainnebandyn fungerar som ett case. Malin Andersson från Umeå Universitet, som arbetar med studien, delar sina tankar om målgruppen för konferensen:

- Då vår studie involverar flera olika nivåer inom innebandyn så upplever jag det som en fördel att man vid sådana här tillfällen fokuserar på en grupp i taget så att säga. Det gjorde att vi kunde avgränsa resultatet till det som är relevant och intressant för just SDFen. Sen att det var just distrikt för både SIBF och PF ser jag som en fördel då det är bra att förankra resultat på den nivån i ett tidigt skede, säger Andersson, forskningsassistent på Umeå Universitet och fortsätter:

- Det jag främst tar med mig från konferensen är att trots många frågor, funderingar och oklarheter kring inkluderingen så finns en stor vilja inom innebandyn med många fina initiativ ute i distrikten och konferensen lämnade en positiv eftersmak gällande inkluderingsprocessens fortsättning.

Deltagarna fick också möjlighet att lyssna på när styrgruppen för satsningen Innebandybollen i centrum redogjorde för sina framgångsnycklar och en paneldialog mellan Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige, och Anders Jonsson, Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef, om den stundande inkluderingsprocessen.


- Jag tar med mig att det var en ökning av närvarande SDF på konferensen och att de visade på större kunskap och förståelse för den utmaning innebandyn har framför sig när det gäller integreringen av parainnebandyn till Svensk Innebandy, säger Jonsson.

Ett av innebandydistrikten som närvarade under dagen var Hallands Innebandyförbund i form av både kanslichef Cecilia Andersson och konsulenten Tobias Hellqvist.

- Vi har en omfattande resa att göra för att starta inkluderingsprocessen i Halland. Det är viktigt för oss som distrikt att få kunskap från andra distrikt som påbörjat resan eller från andra idrotter. Vi behöver också börja med att se över vilka behov som finns kring inkludering av innebandyn i distriktet idag och vilka resurser som redan finns att tillgå. Vi har startat ett samordningsprojekt med regionen, RF SISU och några föreningar kring ett projekt som heter "Alla kan" som är i uppstartsfasen och börjar ta form nu, säger Cecilia Andersson från Hallands Innebandyförbund.

Medarrangörerna Parasport Gävleborg och Gästriklands Innebandyförbund var också nöjda med dagen.

- Fram för allt tar vi med oss det stora engagemanget som har skapats och hela tiden växer för målgruppen. För oss handlar det om att få fler starka krafter till borden som vill vara med och göra skillnad. Vi känner att nyckelordet är tillsammans och vi hoppas att vi i och med konferensen fick möjlighet att på ett nyanserat sätt ge en bild av hur vi också kan vara en kraft för fler SDF, därför är vi nöjda med att se så många SDF representerade från både Svensk Innebandy och Parasport Sverige, säger Linus Nielsen från Gästriklands Innebandyförbund.

Svensk Innebandy Vill är Svensk Innebandys styrdokument. Där står det att innebandy ska kunna utövas hela livet, av alla som vill spela, oavsett förutsättningar. Svensk Innebandy vill attrahera nya målgrupper och vara en självklar sport för fler än de personer vi når med traditionell innebandy. Här är personer med en funktionsnedsättning en stor och viktig målgrupp för Svensk Innebandy, varför ett omfattande arbete kommer att ske framåt för hela rörelsen.

- Arbetet framåt kan man säga kommer att bedrivas på två fronter samtidigt. Den ena är mer formell och där Svensk Innebandy och Parasport Sverige behöver fortsätta på den fleråriga femstegsmodell som börjar med en avsiktsförklaring och avslutas med en helt integrerad parainnebandy. Den andra fronten är mer verksamhetsnära och handlar om att bra arbetsmetoder och goda samarbeten mellan innebandy och parasport i distrikt eller regioner ska spridas och användas i hela landet. Här tror vi att SDF-samarbeten är viktiga och vi försöker också åstadkomma sådana genom att stödja enskilda SDF som vill besöka Gästrikland/Gävleborg för att lära av andra och dela med sig av sina framgångsfaktorer, säger Anders Jonsson.


short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-04-01, kl 09:00