Elitlicens

Det här gäller för elitlicensen

Svenska Innebandyförbundet beslutade, tillsammans med elitföreningarnas intresseorganisation FSSL, 2014 att införa elitlicens. Elitlicensen gäller alla föreningar som spelar i eller kvalar upp till Svenska Superligan, allsvenskan och division 1 herrar.

I korthet innebär elitlicensen följande:

  • Säsongen 2014/15 infördes gemensam kontoplan 

  • Säsongen 2015/16 infördes gemensamt räkenskapsår med avslut 30 april

  • Säsongen 2016/17 skulle varje elitförening ha auktoriserad eller godkänd revisor

  • Säsongen 2017/18 skulle varje elitförening vara skuldfri (alltså den 1 maj 2018 fick inga skulder finnas inom idrotten)

  • Säsongen 2018/19 skulle eget kapital vara positivt (alltså den 1 maj 2019 måste eget kapital vara positivt)

  • Den 1 maj 2019 gällde innebandyns elitlicens fullt ut

Frågor & svar - elitlicens

För vilka gäller innebandyns elitlicens?
Svenska Superligan, allsvenskan och herrar division 1.

Vad mäts angående elitlicens?
Det är föreningens årsmötesprotokoll och årsredovisning per 30 april som kontrolleras.

Vi har lag i SSL och allsvenskan i samma förening (samma organisationsnummer), vad gäller då?
Det är fortfarande föreningens årshandlingar per 30 april som mäts.

Måste vi arbeta efter innebandyns kontoplan?
Ja, om ni inte är en flersektionsförening. Då ska ni komplettera med till exempel ett utdrag där innebandysektionen har ett eget kostnadsställe. Se innebandyns kontoplans riktlinjer.

Hur gör vi som en flersektionsförening med räkenskapsår?
Alla ska ha avslut 30 april. Undantaget är flersektionsföreningar som kan ha annat, normalt sett 31 december, som avslut. De som inte har avslut 30 april ska vid inlämnandet av årliga handlingar (1 augusti) inkomma med budget som avser 1 maj-30 april. 

Behöver vi ha en auktoriserad eller godkänd revisor?
Ja, inga lekmannarevisorer godkänns längre.

Vad innebär det att vara skuldfri 1 maj 2018?
Att inte ha skulder inom idrotten. Till exempel spelare/ledare inom klubben vilka förfallit, eller till andra inom idrotten (Förening/RF/SIBF/SDF/IFF). Och inte heller förfallna skulder till Skatteverket. Ett skuldintyg ska fyllas i av ordförande och revisor och skickas in med övriga handlingar.

Måste vi ha positivt eget kapital 1 maj 2019?
Ja, 1 maj 2019 ska alla ha positivt eget kapital. Om föreningen inte har positivt eget kapital 1 maj 2019 får man starta serien, men måste inkomma 1 augusti med ”handlingsplan/kontrollbalansräkning” som uppvisar positivt eget kapital vid räkenskapsårets slut. Sker inte detta sker nerflyttning till säsongen därpå.

Hur ser ett normalår ut?
Se innebandyns reglemente för elitlicens, sista sidan.

Kan vi starta säsongen 2019/20 med negativt kapital?
Ja, men en handlingsplan måste ha kommit in 1 augusti, med periodiserat bokslut 30 november, och om inte kapitalet är återställts vid räkenskapsårets slut beviljas inte elitlicens. Då sker nedflyttning till kommande säsong.

Vilken sportslig effekt får det om vi inte uppfyller elitlicensen?
Nedflyttning en serie kommande säsong. Har föreningen två representationslag i samma förening nedflyttas båda lagen vardera en serie.

Vad gäller om vi sportsligt åker ur serien och samtidigt inte uppfyller elitlicensen?
Då flyttas föreningens representationslag ner två serier.

Vad gäller om vi sportsligt kvalat oss upp en serie men inte beviljats elitlicens?
Då stannar ni som en konsekvens kvar i den serie ni tillhörde föregående säsong.

Viktiga dokument