Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ny layout på innebandy.se

Om Svensk Innebandy

Den 2 september 2018 lanserades den idag aktuella versionen av våra hemsidor. Nu påbörjar vi arbetet med att samla in förslag och data för att kunna förbättra upplevelsen för besökaren.

Huvudmålet är att förbättra upplevelsen genom att se över layouten och göra den mer mobilanpassad utifrån dagens beteendemönster, förbundens tankar samt besökarens uppfattning av hemsidan idag.

Den planerade tidsplanen är att vi under december 2020 informerar om projektet och påbörjar insamlandet av data. I februari 2021 sammanställer vi ett underlag och därefter tar vi beslut om hur arbetet ska fortsätta. 

Planerade aktiviteter

 • Intern information om projektet
 • Insamling av beteendemönster
 • Enkät genomförs med distriktens personal och förtroendevalda.
 • Enkät genomförs bland besökare.
 • Sammanställning.
 • Beslut om fortsättning

 

Framtida ej planerade aktiviteter:

 • Bildande av referensgrupp
 • Workshop
 • Utveckling
 • Lansering
 • Uppföljning
 • Beslut om underhåll

Enkät besökare

Enkäten kan besvaras av besökare på våra hemsidor.