Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

I dag och i framtiden

Svensk Innebandys vision är att vara Folksporten

Med folksport så tänker vi på en sport som tilltalar många. Som är öppen för alla. Som är så enkel och rolig att många vill utöva den. Och som dessutom är underhållande att se på.

Här hittar du info om vad Svensk Innebandy arbetar med för att nå målen och hur vi tänker oss att nå dem. Den sista april varje år tar vi ut statistik från den senaste säsongen.

Den 30/4 2020 har Svensk Innebandy 906 föreningar och 118 660 spelare. Fördelat på:

35 404 kvinnor 

83 256 män
30 580 som är 16 år och äldre
32 767 som är upp till 9 år 
30 604 som är 10-12 år
21 942 som är 13-15 år
2 767 som spelar motionsinnebandy

Hur det är fördelat i landet? Kolla här!

Se Svensk Innebandys senaste verksamhetsberättelse:

Läs mer

Svensk Innebandys stadgar

Fakta om innebandy

Så blir vi en folksport