Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Välkommen att bli Föräldrakoll-ambassadör

Att föräldrar har en viktig roll i den svenska idrottsrörelsen är självklart. De allra flesta ideella ledare i föreningslivet är just föräldrar. Och varje idrottsförälder har också en ytterst viktig del i om barnen upplever sporten som glädjefylld eller inte. Men hur gör man i praktiken, om man vill vara en stöttande idrottsförälder och hur kan föreningen stötta vårdnadshavarna i syfte att skapa en så bra och utvecklande idrottsmiljö som möjligt?

Vi på VIBF har tagit fram det digitala materialet ”Föräldrakoll —en guide för idrottsföräldrar” i syfte att utbilda och vägleda i ett positivt föräldraagerande. Nu vill vi ge alla föreningar chansen att utbilda sina egna ambassadörer, som kan sprida materialet internt i den egna föreningen. Vi bjuder därför in till ett kostnadsfritt digitalt utbildningstillfälle där vi går igenom och visar materialet och ger tips om hur det kan användas på föräldramöten och andra föreningsträffar.

När: måndagen den 24 oktober kl 18.00-20.00
Hur: digitalt via Microsoft Teams
Anmälan: senast 17 oktober till johan.liback@innebandy.se

Vem som helst som brinner för frågorna och som skulle kunna tänka sig att utbilda andra i sin förening kan anmäla sig till detta tillfälle.

Ladda ner inbjudan till utbildningen 24 oktober


Varmt välkomna!

short_text    Publicerat av Camilla Olsson 2022-09-15, kl 15:36