Du bestämmer själv hur du vill lägga upp hanteringen runt återbud. I vissa föreningar delas ansvaret runt återbudstillsättningen mellan flera personer, medan andra föreningar har en enskild ansvarig.

Som ny föreningsdomaransvarig är det bra att efterforska hur upplägget sett ut tidigare och i god tid informera om vad som kommer att gälla under aktuell säsong.

HUR KAN DU GÅ TILLVÄGA?
• Gör tillsättningen långt i förväg så domarna har chans att planera. Det minskar risken för återbud.
• Utse en jourdomare som kan hoppa in vid sjukdomsåterbud. Kanske finns det någon som gärna tar extra matcher och därmed vill ta på sig rollen som jour. I annat fall kanske en mindre ersättning behöver utgå för den som väljer att vara tillgänglig om återbud skulle inträffa. Diskutera gärna detta med styrelsen i din förening.
• Ge domarna eget ansvar att byta matcher med varandra innan de kontaktar dig som återbudsansvarig.
• Skapa en bra mötesplats, där information kan nå alla snabbt, exempelvis en Facebookgrupp, whatsApp, en SMS-grupp eller liknande.
• Stäm av med domarna veckan innan match, så att de har koll på sitt schema.
• Ha kontakt med distriktsdomare som bor på din ort och använd dessa som en back-up.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS