Årsmötet är VIBF:s högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer.

Enligt VIBF:s stadgar ska årsmöte genomföras före utgången av juni månad varje år. 

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara Värmlands Innebandyförbunds styrelse tillhanda senast 1 maj.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS