Jaha, så nu får barnen inte tävla längre? En ganska vanligt förekommande kommentar. Men stämmer den egentligen?

Nej, det är faktiskt tävling i varje match och på varje träning. Skillnaden ligger i hur tävlingen sker – det viktiga är att den sker på barnens egna villkor och utifrån deras perspektiv.Barn har förmågan att både vinna och förlora, och det är nyttigt för utvecklingen att lära sig hantera båda delarna. Problemet är oftast inte att tävlingen saknas, utan att de vuxna runt omkring barnens idrottsmiljö uppvisar beteenden som förstärker resultatfokuset alltför mycket. Detta kan leda till att barnen upplever negativa känslor kring tävling istället för att se den som en positiv och lärorik del av idrottsutövandet.

Beslutet att inte kora segrare inom barninnebandyn på grön och blå nivå, såsom att inte redovisa resultat och tabeller, grundar sig på flera överväganden och forskningsbaserade rön som fokuserar på att främja barnens utveckling och positiva upplevelser inom idrotten.

Här är några centrala punkter:

 1. Självbestämmande, motivation och positiva upplevelser
  Forskningen visar att barn främst börjar och fortsätter med idrott för att de vill vara med sina vänner och lära sig nya saker. Genom att inte enbart ha fokus på resultatet kan man främja barnens egna drivkrafter och göra idrotten till en mer positiv och lustfylld upplevelse.

 2. Risker med för stort fokus på resultat
  Att för mycket fokus läggs på resultat kan leda till negativa konsekvenser som selektion och toppning, ökad stress och oro hos barnen, minskad sammanhållning i laget vid motgång samt minskat självförtroende hos dem som inte presterar lika bra. Ett för stort resultatfokus leder ofta till att de som är längst bak i sin fysiska utveckling får sämst förutsättningar att utvecklas.

 3. Fokus på prestation och utveckling
  Istället för att betona resultatet i den enskilda matchen lägger man fokus på individens och lagets prestation samt deras utveckling. Detta skapar en mer positiv och lustfylld tävlingsmiljö där barnen vågar prova och utvecklas utan rädsla för att misslyckas. Ett motivationsklimat som inriktar sig på prestation och utveckling tenderar att öka förutsättningarna för utveckling av flera, inte bara de som är långt fram i sin fysiska mognad.

 4. Paralleller till seniorelitidrott
  Även i seniorelitidrott har man sett att fokus på prestation och utförande leder till bättre utveckling och över tid även bättre resultat. Genom att skapa en miljö där fokus ligger på att göra sitt bästa istället för att vinna till varje pris, kan man uppmuntra en mer hållbar och framgångsrik utveckling hos idrottarna, oavsett nivå.

  Sammanfattningsvis handlar beslutet att inte kora segrare inom barninnebandyn om att skapa en mer barnvänlig och utvecklingsinriktad miljö där fokus ligger på glädjen över att spela, lära sig och utvecklas tillsammans med sina vänner. Detta är i linje med Svenska innebandyförbundets samt Svensk idrotts grundvärderingar och målsättningar för barnidrotten.

  Lästips:

  -The Fun Integration Theory: Towards Sustaining Children and Adolescents Sport Participation:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4201634/

  - Svensk innebandys utvecklingsmodell: https://www.innebandy.se/utveckling/svensk-innebandys-utvecklingsmodell-siu

  - Idrottsforskning om Självbestämmande motivation:
  https://www.idrottsforskning.se/den-viktiga-inre-motivationen-sa-stodjer-du-den-som-idrottsledare/

  - Riktlinjer för Barn och ungdomsidrott inom Idrottsrörelsen:
  https://www.rf.se/rf-arbetar-med/barn--och-ungdomsidrott/riktlinjer-for-barn--och-ungdomsidrott

  - Idrottsforskning om Därför är det olämpligt att selektera idrottande barn:
  https://www.idrottsforskning.se/darfor-ar-det-olampligt-att-selektera-idrottande-barn/


 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS