Det finns en rad olika saker som du som domaransvarig i en förening kan göra för att stötta och utveckla dina domare. Nedan följer några tips:

  • Försök skapa en "vi-känsla" i gruppen av domare. Du och ungdomsdomarna är en viktig del av föreningen och tillsammans är ni ett lag.
  • Bjud gärna in till mittsäsongsträff och andra mötesplatser, där domarna får ses under året och lära känna varandra. Det bidrar till "vi-känslan"
  • Passa på att bjuda in en erfaren domare eller någon annan föreläsare som kan peppa och utveckla de unga domarna på olika sätt. VIBF är gärna med och tipsar om personer som skulle kunna bjudas in.
  • Se till att skapa bra kontaktvägar och håll kontakten levande under året, så att domarna känner att de hela tiden har ett forum där ni når varandra, till exempel via en digital grupp.
  • Utbilda gärna ledarna om domarskapet/domarstrukturen i föreningen. Samarbetet blir enklare om ledarna är införstådda med vad som gäller och förstår hur även de kan vara med och stötta domarna.

Matchledare eller domare? Eller både och?

För många som börjar döma på föreningsdomarnivå innebär det också att de får sitt första jobb, med din förening som arbetsgivare. Med det sagt, innebär det också att att det kommer att ge dem erfarenheter för sina framtida uppdrag inte bara som domare utan också i övriga livet.

Föreningsdomarna får genom sitt uppdrag träna på att vara ledare, och att utvecklas som det i praktiken. De kommer att få lära sig att ta (snabba) beslut och stå upp för dem. Utöver det kommer de också att få träna på förmågan att kommunicera, framförallt med spelare men även med andra funktioner som hör ihop med en match - t.ex. ledare, sekretariat och föräldrar. Lägg där till att de också har, som tidigare nämnt, sin första anställning och får ta ansvar för att planera sitt dömande och eventuella återbud.

Att se sig själv som en spelare
En domare är lika viktig för sporten som en spelare och precis som en spelare så kan en domare träna för att bli bättre på sitt spel. Att genomgå en sådan träning med ett innehåll som nämns i stycket ovan krävs stöd. Här kommer du som föreningsdomaransvarig in, för det är du som är deras tränare.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS