Som föreningsdomaransvarig är du en central spelare i din förening. Du fungerar som en coach åt föreningens ungdomsdomare och du ansvarar för deras utveckling, genom att vara deras bollplank och genom att skapa strukturer för hur domarverksamheten i föreningen ska bedrivas.

Som stöd och hjälp i arbetet har du alltid Värmlands Innebandyförbund och den eller de personer som arbetar med domarfrågor där.

Uppdraget innefattar en rad olika uppgifter under säsongen. Här till höger har vi sammanställt de punkter som är vanligast under en säsong och även preciserat när i tid de infaller.

Givetvis är det upp till varje förening att komma överens med dig som föreningsdomaransvarig om vilka uppgifter som ska ligga på ditt bord. Rollen ser olika ut i olika föreningar, där vissa föreningar har väldigt många föreningsdomare medan andra endast har ett fåtal.

I större föreningar kan det vara bra att bilda en grupp om ca 2-3 personer som du som föreningsdomaransvarig kan ta hjälp av i olika uppgifter under året.

 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS