I början av föreningsdomarens första år dömer hen företrädesvis poolspelsmatcher i föreningen. I takt med ökad mognad och trygghet i uppgiften tillsätts vederbörande på övriga matcher som föreningen administrerar.

Dock finns en åldersregel som säger att vid 14 års ålder får man endast döma poolspel 3 mot 3. Men det året domaren fyller 15 får man prova på att döma på blå nivå. Då helst med en äldre domare som dömt på den nivån tidigare.

Domarutbildningen är en heldagsutbildning och heter "ungdomsdomarutbildning" där en instruktör kommer ut till er förening och genomför den. Utbildningen går man varje år som domare. Därefter tas steget över till distriktsdomarutbildningar.

Inom Värmlands IBF finns det tre kategorier domare och alla domare måste gå en domarkurs inför varje säsong för att få döma.

Matchledare
Ålder: Fylla minst 14 år det året som aktuell säsong inleds. Domarkurs: Matchledare
Får döma: Poolspel på grön nivå, samt blå nivå (Blå Serie 1–3) från och med året som man fyller 15 år.

Ungdomsdomare
Ålder: Fylla 15 år det året som aktuell säsong inleds.
Domarkurs: Ungdomsdomare
Får döma: Poolspel på grön nivå, Blå Serie 1–3 och Röd Serie 4–6

Distriktsdomare
Ålder: Fylla 16 år det året som aktuell säsong inleds.
Domarkurs: Distriktsdomarutbildning (finns fyra olika kurser)
Får döma: Alla serier*

* = På distriktsnivå rankas alla domare av Domarkommittén. Rankingen avgör vilken nivå som domaren tillsätts på. Utöver rankingen har Domarkommittén satt olika krav för att få döma i de olika senior- och juniorserierna för distriktsdomarna. Domaren måste bådas rankas och klara kraven för att tillsättas på respektive nivå.

Utbildning genomförs i månadsskiftet september-oktober varje säsong. Kurserna hålls i så kallad köpa-oss-form, vilket innebär att er förening anordnar utbildningen hos er eller tillsammans med någon närliggande förening

 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS