Serietillhörighet 

Förening kan anmäla ett utvecklingslag (U-lag) i lägsta herrserien och i lägsta damserien. Om en förening har ett Utecklingslag (U-lag) kan föreningen även anmäla ett C-lag i lägsta herrserien och i lägsta damserien.

U-lag får inte avancera till högsta distriktsserien (herrar division 2 och damer division 1). Om U-lag placerar sig så att man ej kan avancera, eller delta i kval till ovanliggande division, tillfaller platsen nästföljande lag i serietabellen. Lag som placerat sig för nedflyttning eller kval för underliggande division kan dock ej bli aktuell för högre placering. 

U-lag får ej heller avancera till, eller spela på, samma nivå som föreningens representationslag (A-lag). Förening som har sitt representationslag (A-lag) i lägsta divisionen, H5 eller D3, får anmäla även ett U-lag till lägsta divisionen, så länge det finns två geografiska serier att dela upp lagen i. U-laget får ej avancera till högre division om båda lagen spelar i lägsta divisionen. 

C-lag får inte avancera från lägsta herrserien eller lägsta damserien. Om C-lag placerar sig så att man enligt tabellplacering ska avancera, eller delta i kval till ovanliggande division, tillfaller platsen nästföljande lag i serietabellen. U-lag och C-lag får båda spela i lägsta divisionen, herrar division 5 och damer division 3, så länge det finns två geografiska serier att dela upp lagen i.

Regler för spelare från representationslaget i U-laget 

I U-lagets matchtrupp får ingå högst 3 utespelare samt 1 målvakt som deltagit i senaste serie-, kval- eller slutspelsmatchen (hit räknas inte matcher i senior-DM) med representationslaget (A-laget) eller samarbetslaget (se SIBF:s tävlingsbestämmelser kap 2 § 13 för definitionen av samarbetslag).  

Från och med de sista två matcherna för respektive U-lag i seriespelet, samt över eventuellt kvalspel, får endast de spelare som deltagit i minst 4 av U-lagets seriematcher flyttas ned från representationslaget/samarbetslaget (i serier med färre än 18 matcher, där U-laget ingår, gäller minst 3 matcher), denna regel gäller de spelare som varit protokollförda på minst en seriematch med representationslaget/samarbetslaget under innevarande säsong.  

Förtydligande: Deltagit är lika med att spelaren varit noterad på matchprotokollet. Senaste match är lika med den representationslagsmatch i seriespelet som färdigspelats närmast före aktuell U-lagsmatch under innevarande säsong. Om målvakt från senaste matchen med representationslaget/samarbetslaget skall spela ute i nästa U-lagsmatch räknas denne in som en av de 3 tillåtna utespelarna. 

Vid match i vilken övertaligt antal spelare från senaste representationslagsmatch/samarbetslagsmatch deltar erhåller den ej felande föreningen, om protest inkommit, vinst av match i enlighet med Svenska innebandyförbundets tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4 a.  

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter per övertalig spelare. 

Regler för spelare från representationslaget och U-laget i C-laget 

I C-lagets matchtrupp får ingå högst 3 utespelare samt 1 målvakt som deltagit i senaste serie-, kval- eller slutspelsmatchen (hit räknas inte matcher i senior-DM) med U-laget eller samarbetslaget (se SIBF:s tävlingsbestämmelser kap 2 § 13 för definitionen av samarbetslag). 

I C-lagets matchtrupp får ej spelare som deltagit i deltagit i två senaste serie-, kval- eller slutspelsmatchen (hit räknas inte matcher i senior-DM) med representationslaget (A-laget) ingå.

Från och med de sista två matcherna för respektive C-lag i seriespelet får endast de spelare som deltagit i minst 4 av C-lagets seriematcher flyttas ned från representationslaget/U-laget/samarbetslaget (i serier med färre än 18 matcher, där C-laget ingår, gäller minst 3 matcher), denna regel gäller de spelare som varit protokollförda på minst en seriematch med representationslaget/U-lagets/samarbetslaget under innevarande säsong.  

Förtydligande: Deltagit är lika med att spelaren varit noterad på matchprotokollet. Senaste match är lika med den representationslagsmatch i seriespelet som färdigspelats närmast före aktuell C-lagsmatch under innevarande säsong. Om målvakt från senaste matchen med representationslaget/U-lagets/samarbetslaget skall spela ute i nästa C-lagsmatch räknas denne in som en av de 3 tillåtna utespelarna. 

Vid match i vilken övertaligt antal spelare från senaste representationslagsmatch/samarbetslagsmatch deltar erhåller den ej felande föreningen, om protest inkommit, vinst av match i enlighet med Svenska innebandyförbundets tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4 a.  

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter per övertalig spelare. 

Förening med samarbetsavtal kan ansöka om dispens

Förening som har ett U-lag och ett samarbetsavtal med en annan förening (se SIBF:s tävlingsbestämmelser kap 2 § 13 för definitionen av samarbetsavtal) kan ansöka om att dispens för utökat antal spelare som får ingå i U-lagets matchtrupp. Nedan finner de regler som gäller vid godkänd dispens.

I U-lagets matchtrupp får ingå högst 5 utespelare samt 1 målvakt som deltagit i senaste serie-, kval- eller slutspelsmatchen (hit räknas inte matcher i senior-DM) med representationslaget (A-laget) eller samarbetslaget (se SIBF:s tävlingsbestämmelser kap 2 § 13 för definitionen av samarbetslag).

Av de 5+1 spelarna får högst 3+1 av dessa ha deltagit i senaste matchen med representationslaget (A-laget).

Av de 5+1 spelarna får högst 3+1 av dessa ha deltagit i senaste matchen med samarbetslaget.

I övrigt gäller samma regler som presenteras under rubriken ”Regler för spelare från representationslaget i U-laget” ovan.

Dispens ska sökas hos Tävlingskommittén senast 14 dagar innan seriestart och gäller i första läget fram till 31 december innevarande år. I december kan sedan föreningen ansöka om förlängning av dispensen till 30 april. För att få sin dispens godkänd ska ansökande föreningen godkända policyn rörande utökat antal platser i U-laget (se bilaga).

Tävlingskommittén äger rätten att återta godkänd dispens om föreningen missbrukat regler eller policy.

Vid match i vilken övertaligt antal spelare från senaste representationslagsmatch/samarbetslagsmatch deltar erhåller den ej felande föreningen, om protest inkommit, vinst av match i enlighet med Svenska innebandyförbundets tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4 a.

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter per övertalig spelare.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS