På senare tid har Värmlands innebandyförbund upprepade gånger blivit kontaktade av föreningar som uttrycker oro och frustration över att det blir vanligare och vanligare att unga spelare värvas mellan klubbarna. Med det som bakgrund initierade styrelsen för Värmlands Innebandyförbund ett arbete för att ta fram en värvningspolicy som förbundets alla föreningar kan ställa sig bakom.

Syftet med värvningspolicyn är att undvika värvningar bland unga spelare (upp till 16 år). De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö i sitt närområde, tillsammans med sina kamrater, fram till dess att de nått gymnasieåldern.

Värvningar bland unga spelare för också med sig att föreningar får sina lag urholkade och i vissa fall blir tvingade att lägga ner lag eller slå samman två lag. Detta innebär mindre konkurrens i de olika åldersklasserna och därmed en sämre utveckling av spelare, vilket är negativt för idrottens utveckling i distriktet.

Genom värvningspolicyn vill Värmlands Innebandyförbund:
- förbättra samarbetet och dialogen mellan föreningar i länet.
- att varje enskild förening verkar för att ungdomsspelare från andra föreningar inte tas emot förrän man haft en dialog med spelarens moderförening. Det är föreningarnas ansvar att informera ledare och föräldrar inom den egna föreningen om att värvningspolicyn finns. 

OBS! I värvningspolicyn återfinns riktlinjer kring bland annat kontaktuppgifter. Denna del är just nu under översyn, då det visat sig svårt att hålla uppgifterna aktuella när rollen är knuten till en specifik person. VIBF ser över hur detta bäst kan administreras. Behöver du kontakta en förening i ett värvningsärende, använd tills vidare föreningens officiella mail eller telefonnummer. Behöver du hjälp, hör av dig till oss på kansliet.

Här kan du ladda ner VIBF:s värvningspolicy

Värvningspolicy
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS