En viktig uppgift för dig som föreningsdomaransvarig är rekryteringen av nya domare. Det är upp till varje föreningsdomaransvarig att komma överens med föreningen om hur denna rekrytering ska bedrivas. Nedan följer några tips och råd.

HUR KAN DU GÅ TILLVÄGA?
• Sök nya ungdomsdomare genom hemsidor, sociala medier och ledare.
• Se till att etablera god kontakt med föreningens ungdomsansvarige • Ta kontakt med före detta spelare, som lämnat planen men kanske fortfarande har kvar engagemanget för sporten och därmed skulle kunna tänka sig en annan roll.
• Ta kontakt med yngre spelare för att tidigt bygga upp ett intresse för föreningsdomaruppdraget
• Ta kontakt med ledarna och hör vilka spelare i deras respektive lag som de tror skulle vara lämpade för en domarroll
• Var noga med att förmedla utbytet man får och vinsten med att vara domare (socialt, ekonomiskt och fysiskt). Och inte minst att det är ett roligt och lustfyllt uppdrag!
• Annonsera på föreningens hemsida och gör reklam i sociala medier när det börjar bli dags. Kanske finns det någon där ute man inte tänkt på att fråga, som gärna vill vara föreningsdomare.
• Bjud in någon som redan är föreningsdomare och låt hen berätta om sina erfarenheter.

OCH KOM IHÅG…
En föreningsdomare får vara minst 14 år, men det betyder inte att du uteslutande måste koncentrera dig på den åldersgruppen inför kommande säsong. Det går precis lika bra att rekrytera äldre personer till föreningsdomaruppdraget. Så glöm inte att kolla i dam- och herrlag, juniorlag med mera.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS