Innebandy Flex vänder sig till innebandyföreningar som vill utveckla sin verksamhet och göra innebandyn tillgänglig för fler personer som i dagsläget står utanför, men som skulle vilja testa innebandy på sina egna villkor.

I dag ser vi hur många väljer att hoppa av idrotten, eller inte börja alls, mycket beroende på att vi tränar och tävlar på ett för snävt sätt inom idrottsrörelsen.

Innebandy Flex har tagits fram utifrån den forskning som finns om trösklar till idrottande och avhopp från idrott. Målet har varit att skapa en så inkluderande tränings- och tävlingsform som möjligt.

Vi vill bredda synen på träning och tävling och viktiga delar i Innebandy Flex är därför:

Flexibel närvaro. Grunden inom Innebandy Flex handlar om ökad flexibilitet. Det finns inga krav på en viss träningsnärvaro. Du är med på så många träningar du vill och hinner. Alla träningstillfällen är öppna för alla – oavsett ålder, ambitionsnivå, erfarenhet och kompetens.

Bra träning. Reglerna i Innebandy Flex ser lite annorlunda ut jämfört med den traditionella innebandyn. Bland annat får du enbart ta bollen genom att bryta passningar. Som nybörjare får du därför mer tid med bollen, samtidigt som det krävs mycket rörelse för att både skapa och förhindra målchanser. Vid boll över sarg gäller inkast från den som först hämtar bollen. Spelet går snabbt att lära sig och det är fartfyllda och roliga matcher med mycket puls och skratt. Låga kostnader. Ambitionen i Innebandy Flex är att hålla ned ekonomiska trösklar. 

Glädje och gemenskap – icke-resultatbaserat oavsett ålder. Idén till Innebandy Flex föddes efter att RF/SISU Värmland i samarbete med Karlstads universitet gjort en studie på nyanländas inkludering i den värmländska idrotten. Studien visade att det var lätt att inkludera nybörjare under en prova-på-period, men svårare för deltagarna att sedan få vara med i den ordinarie verksamheten. Det största hindret för inkludering var inte språkförmåga, ekonomiska förutsättningar eller etnicitet, utan deltagarnas idrottsliga kompetens och föreningens syn på träning och tävling. I Innebandy Flex har vi tagit bort den traditionella tävlingsstrukturen. Vi räknar varken mål eller skapar serietabeller, oavsett ålder på deltagarna. Vi tar därmed bort tröskeln där deltagande bygger på idrottslig kompetens. Fokus ligger i stället, i ännu högre grad, på värden som glädje och gemenskap.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS