Samsyn - en arbetsmodell som sätter barnen i centrum

För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har vi, RF SISU Värmland och distriktets andra stora lagidrotter, beslutat att följa dialogmetoden Samsyn.

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv.

Det kan dock vara svårt för barn att hålla på med flera idrotter samtidigt. Särskilt om de deltar i någon eller några av de stora lagidrotterna fotboll, ishockey, handboll och innebandy – där säsongerna i hög grad överlappar varandra.

Det finns exempel på ledare som ställer krav på barnen att de måste träna ”deras idrott” för att få vara med och spela matcher. Även föräldrar påverkar sina barn att tidigt välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna ”samla på sig” det antal timmar de tror krävs för att nå elitnivå. Det här gamla tänket vill vi ändra på.

Genom Samsyn tar vi i stället barnens perspektiv, stimulerar till livslångt idrottande och ser till att alla barn får nå sin fulla potential. Syftet med Samsyn är att barn till och med 12 år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Genom gemensamma riktlinjer för när de olika idrotterna har förtur undviks ”sportkrockar” där barnen tvingas att välja aktivitet och tidig specialisering.

Riktlinjer

I Samsyn ingår Värmlands Fotbollförbund, Värmlands Ishockeyförbund, Värmlands Innebandyförbund och Värmlands Handbollförbund.

Basen i begreppet Samsyn är de olika idrotternas tävlingssäsonger. De delas in i högsäsong och lågsäsong – och där lågsäsong alltid tar hänsyn till högsäsong. Det innebär att fotbollen har prioritet 1 april till 30 september. Ishockey, innebandy och handboll har prioritet 1 oktober till 31 mars.

Cuper under högsäsong har alltid förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare.

Träning året runt

Det är oundvikligt att vissa idrotter erbjuder träning året runt. Argument, från föräldrar och ledare, att vissa bara är med i en idrott kommer alltid att finnas. Det är därför viktigt att få fram budskapet att högsäsong alltid går först. Det är också viktigt att ledare och föräldrar förstår de fysiologiska och psykologiska fördelarna med att utöva flera idrotter.

Din roll som ledare/förälder

Vår önskan och förhoppning är att du som ledare och/eller förälder skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen kan utöva flera idrotter samtidigt. Tänk på att ditt förhållningssätt och din attityd gör skillnad!

När Samsyn inte fungerar

Upplever du att din idrott eller förening/ledare inte agerar enligt överenskommelsen Samsyn? Kontakta Malin Elfman, ansvarig för Samsyn hos RF SISU Värmland, för råd och stöttning.

Malin Elfman 010-476 47 22,
malin.elfman@rfsisu.se

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS