Här kommer ett förslag på hur du som föreningsdomaransvarig kan tänka då du ska tillsätta domare i din förening.

Ni i föreningen ansvarar för att tillsätta domare från gröna poolspelen och upp till och med röd serie 5 för pojkar och röd serie 4 för flickor. Från serierna röd serie 4 pojkar och röd serie 3 flickor tillsätts matcherna med distriktsdomare av distriktets tillsättare.

Som föreningsdomaransvarig har du ansvaret att klassificera dina föreningsdomare efter kunskap och färdighet. Med klassificering menas vilka serier du anser att respektive domare ska få döma.

Kommunicera detta muntligt till respektive domare, så att de vet vilka matcher du tänker placera dem på.

För att kunna bedöma domarnas kunskapsnivå är det viktigt att du är med på de första matcherna de dömer.

För att underlätta deras utbildning bör de successivt få svårare uppdrag för att utvecklas, en del klättrar fortare och andra behöver mer tid i lägre åldersklasser.

Alla matcher, träningsmatcher, seriematcher och slutspelsmatcher ska dömas av minst två utbildade domare. Undantag för poolspelsmatcher som spelas på liten plan och 3 mot 3 (antal spelare). I de matcherna kan en domare döma själv.

Tänk på att fördela matcherna så jämnt som möjligt. Det är viktigt att alla föreningsdomare som utbildats får möjlighet att döma.

TILLSÄTTNING AV UNGDOMSDOMARE FRÅN ANDRA FÖRENINGAR
Det är givetvis möjligt att använda sig av domare från andra föreningar. Dock är praxis att domaren i första hand dömer matcher i sin hemmaförening. Det betyder att man inte bokar domare på annan ort utan att först ha kontaktat föreningsdomaransvarig i den aktuella föreningen. Det är upp till föreningarna att göra upp eventuella rutiner kring att låna domare av varandra.

Föreningsdomaransvarig har ett ansvar att tillsätta föreningsdomare med tillräcklig rutin för det aktuella uppdraget. Det blir givetvis extra viktigt att tänka på om du lånar in föreningsdomare från andra föreningar som du har en begränsad kännedom om. Gör alltid en noggrann kontroll om den föreningsdomare som du planerar tillsätta så att hen är redo för uppdraget.

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS