Distriktsdomare:

Domarna ansvarar för att skicka in sin domarkvittens via iBIS till den arrangerande föreningen. Föreningen har sedan fem dagar på sig att betala ut arvodet till domaren från det datum som föreningen fått in domarkvittensen.

 

Föreningsdomare:

Domarna ansvarar för att efter varje genomförd match lämna en domarkvittens till den arrangerande föreningen. Föreningen har sedan fem dagar på sig att betala ut arvodet till domaren.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS