Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Tävlingskonferens

Var med och påverka framtidens tävlingsverksamhet

I februari månad varje år bjuder VIBF in alla föreningar till Tävlingskonferens.

Tävlingskonferensen är ett forum där ni som förening har möjlighet att komma med egna motioner och ha synpunkter på de motioner VIBF presenterar rörande tävlingsverksamheten. Vi utvärderar också tillsammans de förändringar som gjordes efter föregående års tävlingskonferens.

Lämpliga deltagare från er kan vara ordförande, sportchef eller annan väl insatt person i föreningens sportsliga verksamhet.

Inbjudan till Tävlingskonferensen 2020

Anmälan till Tävlingskonferensen 2020

Protokoll tävlingskonferensen

Tävlingskonferensen 2019