Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Valberedning

Richard Bjöörn 
Ordförande
Hagfors, 070-620 70 98 

Melker Tiderman
Ledamot
Munkfors, 070-230 91 66

Kerstin Johansson
Ledamot
Karlstad, 

Anneli Åslund
Ledamot
Hagfors