Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Tävlingskommitté

Anders Nilsson
Ordförande
Vålberg, 070-2397224 

Emma Brunzell
Ledamot
Hammarö, 076-8637794 

Stefan Degeryd
Ledamot
Vålberg, 070-6996520

Hans Lundström  
Ledamot
Hammarö, 070-2392788 

Peter Andersson  
Adjungerad tjänsteman
054-202 14 43

Johan Carlsson   
Adjungerad tjänsteman
054-202-14 42