Hösten 2023 kommer arbetet med Certifierad förening att nylanseras i den nya formen Certifierad förening 2.0. Certifieringen genomförs i samarbete mellan VIBF och RFSISU Värmland. 

Det tidigare arbetet med certifierad förening har reviderats och uppdaterat i den nya formen som nu nylanseras, vilket innebär att föreningar som är certifierade i det tidigare certifieringsarbetet måste göra en ny certifiering i det nya materialet för att fortsätta vara en certifierad förening hos VIBF. 

Certifierad förening 2.0 är uppbyggt i 3 steg, där varje steg innehåller olika arbetsinsatser för att utveckla föreningens organisation med syfte att skapa en hållbar och effektiv förening över tid.

När första steget är genomfört tillhandahåller föreningen en rollup av VIBF som kan ställas upp i föreningslokalen för att visa att ni aktivt jobbar med föreningsutveckling tillsammans med VIBF och RFSISU Värmland. Inom 2 år måste föreningen fortsätta på nästa steg i certifieringen, annars måste steg 1 göras om på nytt. 

Om er förening är intresserade att gå in i Certifierad förening 2.0, läs igenom dokumenten här nedanför, samt skicka ett mail till johan.liback@innebandy.se

Följande föreningar är färdiga med något av de tre stegen i Certiferad förening 2.0, listan fylls på allt eftersom:


Steg 1 certifierade föreningar:
Kristinehamns IBF
Hertzöga BK

Steg 2 certifierade föreningar: 
Hertzöga BK

Steg 3 certifierade föreningar:
Hertzöga BK

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS