Nedan finns information gällande de olika utbildningar som erbjuds, samt vad som gäller kring subvention under säsong 24–25: 

För barn och ungdomsledare:

Utbildningsstrukturen bygger på att varje barn- och ungdomsledare först går en grundutbildning (GU) och får härigenom en ettårig ledarlicens.

Därefter genomgår du någon av fördjupningsutbildningarna (vilket alltså innebär någon av steg 1-utbildningarna på grön, blå eller röd nivå). Dessa fördjupningsutbildningar förlänger ledarlicensen tre år. Du måste ha gått en grundutbildning för att få gå någon av steg 1 utbildningarna.

Efter genomförd GU finns även möjlighet att delta i kortare fortbildningskurser, tex knäkontroll, lekens betydelse, etc.

För junior- eller seniorledare:

Du som junior- eller seniorledare genomgår först en grundutbildning för junior- och seniortränare och får härigenom en ettårig ledarlicens.

Därefter genomgår du en fördjupningsutbildning på svart eller guld nivå (guld arrangeras av SIBF). Dessa fördjupningsutbildningar förlänger ledarlicensen tre år. Du måste ha gått en grundutbildning för att få gå någon av steg 1 utbildningarna.

Efter genomförd GU finns även möjlighet att delta i kortare fortbildningskurser, tex knäkontroll, lekens betydelse, etc.
 

Utbildningar som erbjuds under säsong 24–25:

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom och junior/senior:
Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Det finns en grundutbildning för barn- och ungdomsledare och en för junior- och seniorledare. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.
Pris för denna utbildning är 1200kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar. Pris för GU i föreningsregi (köpa-loss) är 900 kr per deltagare. I priset ingår material till utbildningsportalen som deltagarna får på plats.

Steg 1-utbildningarna för barn- och ungdomstränare:
Utbildningarna grön steg-1, blå steg-1 och röd steg-1 leder deltagarna vidare i utvecklingen som tränare för barn och ungdomar på respektive nivå. Här får du en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i grundutbildningen. Du får ett större perspektiv på lärandet och på olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. Du får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation.

Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum. Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysisk träff som omfattar ca 8 timmar och innehåller diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö.
Pris för dessa utbildningar är 1600kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar. Pris för steg 1-utbildningarna i föreningsregi (köpa-loss) är 1200kr per deltagare. I priset ingår material till utbildningsportalen som deltagarna får på plats.

Steg 1-utbildning junior och seniortränare:
Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar. Utbildningen innehåller delarna: Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi.

Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning, från både spelar- och tränarperspektiv. Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap, och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.

Vid utbildningens andra dag får deltagaren fördjupa sig i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik.
Pris för denna utbildning är 3000 kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar.

Fortbildningskurser:
Dessa utbildningar genomförs under 3 timmar och ger en ettårig ledarlicens. Krav är att man tidigare har gått en GU för att kunna delta vid en fortbildningskurs. Kurserna som erbjuds är knäkontroll, lekens betydelse, träningsplanering och innebandyfys.
Pris för dessa utbildningar är 1000 kr per deltagare vid kurs som Värmlands Innebandyförbund arrangerar. Pris för utbildningarna i föreningsregi (köpa loss) är 800 kr per deltagare.

Skräddarsydda utbildningar:
VIBF kan komma att erbjuda skräddarsydda utbildningar under säsongen, såsom målvaktsträning, seniorutbildning, etc. Håll utkik på hemsidan och sociala medier för mer info kring detta.  

Frågor?
Har du frågor om ledarutbildning kontakta gärna Johan Libäck på telefon 054- 202 14 44 eller via e-post johan.liback@innebandy.se. Tips är även att läsa igenom FAQ-dokumentet här nedanför. 

Ledarlicens:
All info kring ledarlicensen finns att läsa här: Ledarlicens

Projektstöd IF – idrottsmedel som ger subventionerat pris:
Föreningen kan fortsatt söka subvention för att en ledare deltar på en ledarutbildning. Aktuell subvention (till och med 16 december 2024) hittar du i dokumentet här nedanför.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS