Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Tävlingskonferens

Var med och påverka framtidens tävlingsverksamhet

I februari månad varje år bjuder VIBF in alla föreningar till Tävlingskonferens.

Tävlingskonferensen är ett forum där ni som förening har möjlighet att komma med egna motioner och ha synpunkter på de motioner VIBF presenterar rörande tävlingsverksamheten. Vi utvärderar också tillsammans de förändringar som gjordes efter föregående års tävlingskonferens.

Lämpliga deltagare från er kan vara ordförande, sportchef eller annan väl insatt person i föreningens sportsliga verksamhet.

Protokoll tävlingskonferensen

Tävlingskonferensen 2019