Indelning

På denna sida kommer alla preliminära och fastställda serieindelningar för alla serier att presenteras inför varje säsong.

Efter att serieanmälan stängt så gör Tävlingskommittén en preliminär serieindelning. Serieindelningen presteras i slutet av maj.

Alla lag på Röd nivå och Blå nivå kallas sedan in till separata en serieträffar för att diskutera serieindelningen. Junior- och seniorlag kan man lämna in synpunkter via mail kring den preliminära serieindelningen.

Efter serieträffarna på Röd och Blå nivå samt när övriga lag har kunnat lämna in synpunkter så fastställer Tävlingskommittén serieindelningen senast 10 juni.

Mer information om serieanmälan finns här.