Indelning

Efter att serieanmälan stängt så gör Tävlingskommittén en preliminär serieindelning. Serieindelningen presteras i slutet av maj.

Alla lag på Röd nivå kallas sedan in till en serieträff för att diskutera serieindelningen. För lag på Blå nivå samt junior- och seniorlag så kan man lämna in synpunkter via mail kring den preliminära serieindelningen.

Efter serieträffen på Röd nivå samt övriga lag har kunnat lämna in synpunkter så fastställer Tävlingskommittén serieindelningen under första veckan i juni.

Mer information kommer läggas upp under våren 2019 inför och under serieanmälan 2019/20.