Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Lokala föreskrifter och seriedirektiv

I dokumentlistan till höger så finns alla seriekrav för de serier som VIBF administrerar eller samarbetar med Örebro Läns Innebandyförbund och Västmanlands Innebandyförbund kring. Dessutom finns dokumentet "Lokala förutsättningar" som är VIBF:s lokala tävlingsbestämmelser.