Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Dispenser

Seniorserier

Alla spelare födda 2004 eller tidigare får spela i seniorserier. Spelare födda 2005 kan få dispens genom en dispensansökan att spela i damer division 2-3 och herrar division 3-5. I damer division 1 och herrar division 2 medges inga dispenser för spelare födda 2005. Se dokumentlistan för blankett för en sådan dispens. Notera att spelare födda 2005 endast få dispens för nedanstående skäl:

- Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att spela i
- Det aktuella seniorlaget har inte tillräckligt med spelare för att kunna genomföra en säsong

Spelare födda 2006 och senare kan ej få dispens i seniorserier.

Röda serier

Spelare födda 2003 kan få dispens att spela i Röd Serie 1, detta kan ske efter en dispensansökan. För att söka en sådan dispens ska man ta kontakt med Johan Carlsson (054-2021442) på Värmlands IBF:s kansli.

Gröna poolspel

I Poolspel Nybörjare kan spelare 2010 få dispens att spela, detta kan ske efter en dispensansökan. För att söka en sådan dispens ska man ta kontakt med Johan Carlsson (054-2021442) på Värmlands IBF:s kansli.

 

För kompletta regler gällande åldrar i olika junior- och ungdomsserier, se dokumentlistan och dokumentet "Tävlingsnyckel".

Dokumentlista dispenser